عضويت در هيئت امناء و هيئت مؤسس دانشگاه امام صادق(ع)

عضويت در هيئت امناء و هيئت مؤسس دانشگاه امام صادق(ع)

اين نهاد مهم فرهنگي در سال‌هاي آغازين پيروزي انقلاب (2 دي1360) با پيشنهاد آيت‌الله شيخ حسينعلي منتظري و كوشش جمعي از خيرين فرهنگ دوست تأسيس شد، و با تنظيم اساسنامه و آيين‏ نامه‌ي دقيق شروع به كار كرد. شرح حال بيشتر اين نهاد از حوصله‌ي اين اوراق خارج است.