مقدمه

عظمت رويدادي چون انقلاب اسلامي ايران روشن‌ترين دليل براي ضرورت ضبط و نشر خاطرات اشخاصي است كه از نزديك شاهد وقايع آن بوده و يا در آن نقش داشته‌اند. بيان اين خاطرات آنگاه كه به شخصيت‌هاي مذهبي و سياسي مؤثر در آن مربوط مي‌شود، از سويي مخاطب را با زواياي گوناگون و حوادث تلخ و شيرين و عبرت‌آموز حيات راوي آشنا كرده، پرده از رموز شكست و پيروزي آنان كنار مي‌زند، از سوي ديگر موجبات شناخت بيشتر انقلاب اسلامي و ابعاد مغفول آن را فراهم مي‌آورد.

مشغله‌هاي امروز شخصيت‌هاي مؤثر در انقلاب اسلامي گاه ثبت اين خاطرات را با مشكلاتي مواجه مي‌سازد كه اين امر حتي در مواقعي به باقي ماندن انبوهي از خاطرات ناب و مفيد در سينه‌ي آنان منجر شده است. اما خوشبختانه بسياري از اين افراد با عنايت به ضرورت اين مقوله، در بيان خاطرات و حتي نوشتن آن اهتمام داشته‌اند. آيت‌الله ابراهيم اميني از جمله افرادي است كه به‌رغم پذيرش مسئوليت‌هاي مختلف در حفاظت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و نيز تلاش‌هاي مستمر علمي، از ثبت خاطرات خويش در تاريخ غفلت نورزيده و خاطرات خود را به رشته‌ي تحرير درآورده است.

خاطرات ايشان از دوران كودكي و جواني و تحصيل در قم و اصفهان، در كنار نكات خواندني از احوال شخصي، نگاشته‌اي موجز و مفيد در معرفي اوضاع فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ايران در مقطع مورد بحث مي‌باشد.

آيت‌الله اميني در دوران جواني با امام خميني (ره) آشنا و شيفته‌ي مراتب معنوي، سجاياي اخلاقي و ويژگي‌هاي تدريس وي شد. حضور فعال راوي در عرصه‌هاي نهضت اسلامي موجب غناي اين بخش از خودنوشت و بازگويي ابعاد ظريفي از آن شده است. همين امر در مقطع پس از انقلاب اسلامي نيز نمود يافته و مأموريت‌ها و مناصب گوناگون، آيت‌الله اميني را از نزديك ناظر جريانات و وقايع حساس و گاه مبهم در اين مقطع قرار داده است. همچنين فعاليت‌هاي تبليغي ايشان و به ويژه سفرهاي تبليغي به كشورهاي مختلف جهان، خاطراتي تلخ و شيرين و متفاوت را براي نويسنده به همراه داشته كه بخشي از كتاب را به خود اختصاص داده است.

در بخش ضمايم كتاب، گزيده‌اي از تصاوير و اسناد مربوط به حيات سياسي و فرهنگي آيت‌الله اميني منتشر شده است كه خواننده‌ي كتاب و به ويژه پژوهشگران حوزه‌ي انقلاب اسلامي را در همراهي با سير فعاليت‌هاي راوي ياري مي‌دهد.

در پايان لازم است از آيت‌الله اميني كه با وجود مشغله‌هاي علمي و اجرايي به نگارش خاطرات خود پرداخته و آن را در اختيار مركز اسناد انقلاب اسلامي قرار دادند قدرداني شود. همچنين از جناب آقاي دكتر شجاعيان مسئول محترم مركز قم، آقاي محمدعلي صدر شيرازي معاون تاريخ شفاهي و اسناد آن مركز و نيز مؤسسه‌ي فرهنگي هنري و انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي كه در چاپ و نشر اين اثر نقش داشته‌اند تقدير مي‌شود.

مركز اسناد انقلاب اسلامي