بعد از مراجعت به ايران وخاطراتي از امام پس از پيروزي انقلاب

بعد از مراجعت به ايران

در آن زمان تظاهرات مردمي، اعتصاب‌ها، حملات عمّال رژيم، دستگيري‌ها و كشتارها به اوج خود رسيده بود و ايران به‌صورت خرمني از آتش درآمده بود. با فرا رسيدن دوازدهم بهمن و مراجعت امام به ايران، در دهه‌ي مبارك فجر تا 22 بهمن و پيروزي انقلاب مبارزات به شدت اوج گرفت و صدها حادثه‌ي بسيار مهم رخ داد كه ذكر آنها نياز به تأليفات جداگانه دارد كه براي نگارنده امكانش وجود ندارد. خوشبختانه جمعي از حاضران در معركه در خاطرات خود به برخي از آنها اشاره كرده‏اند. بهتر است از ذكر آنها صرف‌نظر كنم و به ذكر خاطرات مربوط به خودم بپردازم.