سربازي طلاب

سربازي طلاب

عوامل رژيم به‌منظور تهديد مراجع و مديران حوزه‌ي علميه و ضربه‌زدن و سركوب طلاب جوان انقلابي، بدون اطلاع قبلي به حوزه‌ي علميه‌ي قم و حوزه‌ي ساير شهرستان‌ها يورش بردند و جمعي از طلاب جوان را بازداشت و علي‏رغم داشتن كارت معافيت تحصيلي به سربازخانه اعزام نمودند که يكي از آنها آقاي شيخ علي­ اكبر رفسنجاني بود. اين حادثه در ماه‏هاي اول سال 42 يعني آغاز مبارزات به‌وقوع پيوست. هنگامي كه خبر به امام رسيد، فرمود: «مانع ندارد، طلاب با اسلحه و فنون رزمي آشنا مي‏شوند، و سربازان با افكار اسلامي و انقلابي آشنا مي‌گردند». به طلاب سرباز نيز پيام فرستاد ناراحت نباشيد، به وظايف خود عمل كنيد، هرجا باشيد سرباز امام زمان خواهيد بود. چندي بعد رژيم به اشتباه خود پي ‌برد و ادامه‌ي سربازگيري را به مصلحت نديد، سربازگيري از طلاب را متوقف ساخت. در حدود دو ماه بعد، تعدادي از طلاب سرباز به‌تدريج از سربازخانه فرار كردند كه آقاي هاشمي از جمله‌ي آنان بود، ولي عوامل رژيم از تعقيب و بازداشتِ مجدد آنها خودداري نمودند.