پوشيدن لباس روحانيت

پوشيدن لباس روحانيت

من دير لباس روحانيت پوشيدم. زماني لباس پوشيدم كه در حدود دو سال درس خارج خوانده بودم. علت آن را درست به ياد ندارم، شايد خجالت بوده، يا اينكه تهيه‌ي لباس روحانيت هزينه‌ي بيشتري داشته كه تأمين آن برايم دشوار بوده است، ولي به‌هرحال بهتر بود زودتر و زماني كه رسائل و مكاسب مي‏خواندم معمم مي‏شدم. درست است كه پوشيدن لباس محدوديت‏هايي را به‌وجود مي‏آورد ولي منافعي را هم دربر دارد. از جمله اينكه تكليف انسان روشن مي‏شود و خود را براي آينده آماده مي‌سازد. يكي از آثار دير لباس پوشيدن اين بود كه دير هم به فكر تبليغ و منبر افتادم.