مجروحان فيضيه در بيمارستان

مجروحان فيضيه در بيمارستان

در حادثه‌ي اسفناك فيضيه جمع كثيري از طلاب مجروح شدند. تعدادي از آنها از ترس به بيمارستان مراجعه نكردند و در منازل بستري شدند، ولي جمعي از آنها به بيمارستان مراجعه كرده بستري گرديدند. اتفاقاً در آن زمان آقاي دكتر محمدعلي واعظي كه فردي متدين و متعهد بود رئيس بهداري قم بود. دستور داد از طلاب مجروح به خوبي پرستاري كنند و در معالجه‌ي آنها كوشش نمايند. از فرداي آن روز گروه‌هاي مختلف، از طلاب بستري­شده عيادت و دلجويي مي‌كردند، و اين امر براي مسئولان رژيم ناپسند بود، بدين­جهت از سوي ساواك بر ايشان فشار مي‏آوردند كه بايد اينها را از بيمارستان اخراج كني، ولي ايشان استقامت كرد و نپذيرفت.