جلسه‌ي حاج­ علي منتظري

جلسه‌ي حاج­ علي منتظري

در آن زمان كه به دبستان مي‏رفتم با معرفي بعضي دوستان به جلسه‌ي هفتگي حاج علي منتظري راه يافتم. حاج‌علي مردي كشاورز و كارگر بود ولي از علوم ديني هم اطلاعاتي داشت. او و گروهي ديگر از كسبه و تجار و كشاورزان صبح يا شب در جلسات درس حاج شيخ احمد حججي و آشيخ ابراهيم رياضي شركت مي‌كردند. با اينكه لباس روحانيت بر تن نداشتند ولي اطلاعات ديني آنان خوب بود و به اصطلاح «ملاكلاهي» بودند: منبر مي‏رفتند، جلسه اداره مي‌كردند، مسئله مي‌گفتند و تدريس مي‌كردند. حاج علي يكي از آنان بود. مردي مخلص، زاهد، و در تبليغ دين كوشا بود از جمله كارهاي مفيد او تأسيس جلسه ‏اي در منزل خودش بود. اين جلسه در شب‏هاي جمعه برپا مي‏شد. برنامه‌ي جلسه عبارت بود از: بيان مسائل شرعي، اخلاق و تفسير، شركت‌كنندگان غالباً جوان بودند. در آن زمان وجود آن‌گونه جلسات بسيار مفيد و ضروري بود. من در آن جلسات به‌طور مرتب شركت مي‌كردم و از اين راه به جلسات مذهبي و در نهايت به طلبگي جذب شدم.

در آن زمان آقاي آشيخ حسينعلي منتظري در حوزه‌ي علميه‌ي اصفهان درس مي‏خواند و شب‏هاي جمعه به نجف‌آباد مي‏آمد و در جلسه‌ي پدرش شركت و گاهي سخنراني مي‌كرد.