كارهاي فرهنگي، تربيتي

كارهاي فرهنگي، تربيتي

از سال‏ها قبل به ‌مسائل فرهنگي علاقه داشتم، ضمن درس و بحث و تدريس علوم حوزوي در مواقع فرصت، به مطالعه‌ي كتاب‏هاي علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه‏ شناسي، اخلاق، مخصوصاً اخلاق خانواده و مسائل جوانان مي‏پرداختم و در همين رابطه تأليفاتي داشتم كه قبل از پيروزي انقلاب به چاپ رسيده و هنوز مورد استفاده است. از جمله مي‏توان به كتاب آيين همسرداري و كتاب‏هاي آموزش دين جهت تدريس در دبستان علوي تهران اشاره كرد.

بعد از پيروزي انقلاب كه براي ترويج و گسترش فرهنگ اسلام زمينه‌ي بهتري فراهم آمد، بر آن شدم كه اشتغالات فرهنگي خودم را گسترش دهم. از جمله به نمونه‏هايي از بعضي كارهاي انجام‌شده اشاره مي‏كنم:

1 ـ بازنگري و تجديدنظر در كتاب‏هاي آموزش دين (در چهار جلد) براي تدريس در دوره‌ي ابتدايي مدارس سرتاسر كشور

2 ـ تأليف كتاب‏هاي تعليمات ديني (در سه جلد) براي دوره‌ي راهنمايي سرتاسر كشور. كتاب‏هاي مذكور از آن زمان تاكنون در مدارس تدريس مي‏شود. گاهي هم مورد تجديد نظر قرار گرفته‌است.

3 ـ ارتباط مستقيم با معلمان امور تربيتي، پاسخ به سؤالات تربيتي و مشكلات دانش ‏آموزان، نظارت بر كتاب‌ها و برنامه ‏هاي تربيتي و اصلاح و تكميل آنها

4 ـ شركت در جلسات فرهنگي دبيران و آموزگاران كشور و ايراد سخنراني در مسائل مختلف فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و مشكلات گوناگون مربوط به كودكان، نوجوانان و جوانان. اين قبيل جلسات در مناطق مختلفِ تهران و ساير شهرستان‏ها به‌طور مكرر تشكيل مي‏شد، از جمله مي‏توان به شهرهاي: يزد، رفسنجان، كرمان، شيراز، اصفهان، نجف‌آباد، اهواز، اراك، بندرعباس، تبريز، سيرجان، ملاير، همدان، كرمانشاه، كاشان، قم، گلپايگان، مشهد، تويسركان، بروجرد، شهركرد، سامان، بروجن، لردگان، فارسان، استهبان، كازرون، ياسوج، گچساران اشاره كرد. در تعدادي از شهرهاي مذكور به‌طور مكرر جلسه داشتم، به‌ويژه در تهران و استان چهارمحال بختياري

جلسات مذكور غالباً در مسائل تعليم و تربيت بود. مي‌توانم به‌عنوان نمونه به گوشه‌اي از آنها كه نوشته ‏اي از آنها باقي مانده اشاره كنم:

1ـ نقش ريشه‌يابي عوامل در اصلاح انحرافات. در سمينار معاونان آموزش و پرورش و هسته ‏هاي مشاوره، از سرتاسر كشور در تهران

2 ـ نقش احسان در اصلاح بدي‌ها، سمينار مديركل و معاونان پرورشي كشور در تهران و شيراز نيز همين برنامه اجرا شد.

3 ـ مقدار مجاز در پيگيري مشكلات اخلاقي دانش ‏آموزان، سمينار مشاوران مدارس شاهد از سرتاسر كشور، تهران

4 ـ مسئوليت مدارس شاهد، سمينار شاهد، مديركل‏ها و مسئولان بنياد مستضعفان، در تهران همين سخنراني در مشهد و شيراز نيز ايراد شد.

5 ـ نقش تنبيه و تشويق در تعليم و تربيت، بوشهر، بروجن، شهركرد، سامان

6 ـ موانع كلي در راه تربيت، سمينار معاونان و مشاوران و آموزش و پرورش كل كشور در تهران، استهبان، ياسوج و گچساران.

7 ـ مسئوليت مدرسه در پيگيري مشكلات اخلاقي دانش‏آموزان

8 ـ انقلاب و آموزش و پرورش

9 ـ كنجكاوي در مسائل و مشكلات اخلاقي كودكان و نوجوانان

10 ـ معلمان را در تربيت ياري كنيد. سمپوزيوم، تهران

11 ـ موازين ارزشيابي معلمان

12 ـ نقش احترام در تربيت، شهركرد

13 ـ مسائل جنسي و انحرافات، يزد

14 ـ تربيت اجتماعي از ديدگاه اسلام، كنفرانس تربيت اجتماعي در تهران

15 ـ جايگاه تربيت در كتاب‏هاي تعليمات ديني، تهران، سمپوزيوم جايگاه تربيت

16 ـ بررسي علل عدم جاذبيت درس تعليمات ديني، تهران

17 ـ اهداف و شيوه‌ي نگارش كتب تعليمات ديني، شهرري

و ده‌ها عنوان ديگر.