بازديدهاي امام

بازديدهاي امام

امام همان روزهاي اوليه‌ي ورود به قم در ابتدا به زيارت حضرت معصومه (عليها‌السلام) مشرف شدند، آنگاه به بازديد از مراجع و علما و اساتيد پرداختند. در اين رابطه از آيت‌الله گلپايگاني، نجفي مرعشي و آيت‌الله شريعتمداري در منازل خودشان ديدار كردند. سپس از علماي بزرگ و اساتيد حوزه، به‌تدريج در منازل خودشان، بازديد و ديدار نمودند. از جمله روزي به من فرمودند مي‏خواهم به ديدار آقاي طباطبايي بروم. مطلب را با علامه طباطبايي مطرح كردم و براي ديدار وقتي تعيين شد. منزل علامه جنب محل ديد و بازديدها و سخنراني‏هاي امام واقع شده بود.

به همراه امام خدمت علامه رسيديم. بعد از سلام و احوال‌پرسي گرم و مشفقانه، امام به علامه فرمود: «اين سروصداها و بلندگوها اسباب مزاحمات شما را فراهم ساخته و آسايش را از شما سلب كرده است. از شما معذرت مي‏خواهم». علامه بعد از تبسم گفت: «شما هم اذيت مي‏شويد، چاره ‏اي نيست، اميدوارم به نفع اسلام و مسلمين باشد».

از اساتيد و فضلاي ديگر هم به‌تدريج بازديد و ديدار داشتند. در همين راستا شبي هم به منزل من تشريف آوردند، ديدار كوتاهي بود ولي براي من و خانواده ‏ام بسيار فرح ‏انگيز بود كه خاطره‏ اش را فراموش نمي‌كنم.