پند امام

پند امام

براي انجام كاري به ملاقات امام رفتم. پس از انجام كار عرض كردم: «به من پندي بدهيد». امام دستش را تكان داد و فرمود: «شما كه؟» عرض كردم: «آقا مرا موعظه كنيد كه بدان نياز دارم». فرمود: «قبل از اينكه مثل من شويد، به فكر خودتان باشيد». عرض كردم: «سن من هم بالا رفته و جوان نيستم». فرمود: «باز هم تا به سن من نرسيد وضع مرا درك نمي‌كنيد به فكر آينده‌ي خودتان باشيد».