ديدار با امام و شكايت از مشكلات اداري

ديدار با امام و شكايت از مشكلات اداري

همراه جامعه‌ي مدرسين در تهران خدمت امام رسيديم. يكي از مسائلي كه مطرح شد، مشكلات اداري بود. من در اين رابطه به بدرفتاري بعضي كارمندان اداري، كم‌كاري، رشوه‏ گيري، پارتي‌بازي، حيف و ميل اموال دولتي و ديگر مشكلات اشاره كردم و گفتم مردم از اين وضع ناراضي هستند و انتظار ندارند كه در جمهوري اسلامي چنين برخوردهايي وجود داشته باشد. امام به سخنان من خوب گوش داد، آنگاه فرمود: «من هم قبول دارم كه نبايد رفتار اداري‌ها اين‌طور باشد، ولي مگر كارگزاران زمان پيامبر و حضرت علي بهتر از اينها بودند؟ اكثر انسان‌ها، كم يا بيش، به خودخواهي و منفعت ‏طلبي گرفتارند، براي اصلاح جامعه نياز به كار فرهنگي داريم، نبايد مأيوس بود، ان‌شاءالله در آينده مشكلات كمتر خواهد شد».