مطالب گزیده

امام يازدهم، امام حسن عسكرى عليه‌‏السلام امام حسن عسکری علیه‌السلام در هشتم ماه ربیع الثانی سال دویست و سی و دو هجری،  در مدینه به دنیا آمد. نامش، حسن و نام پدرش، علی بن محمّد و نام مادرش، حدیث یا سوسن بود.کنیه‌اش، ابو محمّد، و القابش، صامت، هادی، رفیق، زکی، نقی، خالص، عسکری بود.روز هشتم...