مطالب گزیده

حضرت آیت الله ابراهیم امینی(ره) در بخش ویژه جشنواره فارابی به عنوان شخصیت‌ پیشرو علوم انسانی و اسلامی معرفی شدند.