مطالب گزیده

حضرت فاطمه معصومه(س) یک بانوی عادی نبود، حضرت موسی ابن جعفر(ع) دختران زیادی داشتند، اما هیچکدام مثل فاطمه معصومه(س) نبودند. ایشان دختر ممتازی بودند.