مطالب گزیده

آیت الله امینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفتند: ابتدا روی سخن من با جوانان است آنها نباید از جو سازی های دشمن نا امید شوند و تحت تاثیر دشمنی ها و سیاه نمایی ها قرار گیرند.ایشان همچنین خطاب به مسئولین نظام گفتند: این حضور به معنای عدم وجود مشکلات در کشور نیست و مسئولین باید بیش از پیش...