مطالب گزیده

قدس
انتخاب آخرين روز جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهاني قدس يک ابتکار بسيار مهم و سرنوشت سازي بود براي ايران و امت اسلامي آثارش را مشاهده مي کنيم در اين زمان. امام بارها مي فرمودند که آزادي قدس شريف چيزي نيست که مخصوص فلسطين باشد. اين مربوط به اسلام است بارها مي فرمود که مربوط به اسلام است مربوط به رسول...
آیت الله امینی؛ اقدامات نظام در هدف قراردادن مواضع گروه های تروریستی متعرض به ایران، خصوصا حمله موشکی جالب سپاه، بجا و مورد انتظار بود و هست. البته جهت پیشگیری، بنیه دفاعی و امنیتی کشور باید تقویت شود.