خاطرات آیت الله ابراهیم امینی

خاطرات ایت الله ابراهیم امینی

عنوان و نام پديدآور:   خاطرات آيت‌الله ابراهيم اميني./ تأليف: ابراهيم حاج اميني نجف‌آبادي

مشخصات نشر:   تهران: مؤسسه‌ي فرهنگي هنري و انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1392.

مشخصات ظاهري:  440 ص.

فروست:  مؤسسه‌ي فرهنگي هنري و انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي؛ 851. خاطرات؛121.

رده‌بندي كنگره:  1391 3آ 784 الف/3/55 BP
رده‌بندي ديويي: 998/297

شماره كتابشناسي ملي:   3070110