ارتحال فرزند امام و داغ‏تر شدن مبارزات

ارتحال فرزند امام و داغ‏تر شدن مبارزات

با ارتحال زودهنگام آقاي حاج آقا مصطفي در آبان 56 براي ادامه‌ي مبارزات فرصت جديدي به‌وجود آمد. به همين مناسبت تلگراف‏ها و نامه‏ هاي تسيلت به سوي نجف روانه شد. در قم و شهرستان‌ها مراسم ختم برگزار مي‏شد، منبري‌ها علناً از امام خميني نام مي‌بردند و مصيبت فرزندش را تسليت مي‌گفتند. بدين­وسيله بازار مبارزات هر روز داغ و داغ‏تر مي‏شد.

در هفدهم دي ماه همان سال مقاله‏اي به‌نام يك فرد ناشناس (رشيدي مطلق) در روزنامه‌ي اطلاعات به چاپ رسيد كه به امام خميني توهين كرده بود. پيرو آن خشم عمومي برانگيخته و فصل جديدي از مبارزات آغاز گشت كه به سقوط رژيم شاهنشاهي و مراجعت امام به ايران و پيروزي انقلاب در بهمن سال 57 منتهي شد. بعد از نشر آن مقاله‌ي موهن، آتش خشم علما و طلاب و بازاري‌ها و عموم مردم شعله‏ ورتر شد؛ درس‌هاي حوزه‌ي علميه‌ي قم، نماز جماعت‏ها، منبرها و بازارها تعطيل شد؛ و مدرسين و طلاب و مردم غيور قم به‌عنوان اعتراض نسبت به مقاله‌ي توهين‏آميز اطلاعات به سوي منازل مراجع تقليد تظاهرات كردند و شعار مي‏دادند. با اينكه تظاهرات آرام بود، در نوزدهم دي‌ماه از سوي پليس و كماندوهاي رژيم مورد حمله‌ي وحشيانه قرار گرفتند، گروهي مضروب و زخمي و گروهي كشته شدند. به‌گمان خودشان بدين‌وسيله تظاهرات را سركوب كردند. در همين رابطه جمعي از  فضلا و مدرسين و منبري‌ها را بازداشت و زنداني يا تبعيد كردند، ولي موفق نشدند بلكه دامنه‌ي تظاهرات در قم و شهرستان‌ها هر روز گسترده ‏تر شد تا در بهمن 1357 رژيم پهلوي سقوط كرد و مردم مقاوم و ايثارگر ايران به رهبري امام خميني به پيروزي نهايي رسيدند.