آيا امام حسن عسكرى فرزندى داشته؟

شب شنبه دوستان در منزل آقاى مهندس جمع شدند وبا طرح سئوالى از طرف آقاى جلالي، جلسه رسميت يافت:

جلالى : من شنيده ام كه امام حسن عسكري(صلى الله عليه وآله وسلم) اصلاً فرزندى نداشته است؟
هوشيار : از چند راه مى توان اثبات كرد كه امام حسن عسكرى (عليه السلام) داراى فرزند بوده است.

الف : در احاديث زيادى كه از پيغمبر اكرم وائمه اطهارعليهم السلام صادر شده است تصريح شده كه: ازحسن بن على بن محمد فرزندى به وجود خواهد آمد كه پس از غيبت طولانى براى اصلاح عالم قيام مى نمايد وزمين را پر از عدل وداد مى كند. اين موضوع با تعبيرات مختلف در روايات وارد شده است مثلاً: مهدى نهمين اولاد حسين است. مهدى ششم از اولاد حضرت صادق است. مهدى پنجم از اولاد موسى بن جعفر است. مهدى چهارمين فرزند على بن موسى الرضا است. مهدى سومين فرزند امام محمد تقى است.
ب: در احاديث زيادى تصريح شده كه: مهدى موعود فرزند امام يازدهم حسن عسكري(عليه السلام) مى باشداز باب نمونه:

صقر مى گويد: ازعلى بن محمد(عليه السلام) شنيدم كه فرمود: امام بعد از من فرزندم حسن است. بعد از حسن فرزندش هما ن قائمى است كه زمين را پرازعدل وداد مى كند چنانكه از ظلم وستم پرشده است.(1)
ج: امام حسن عسكري(عليه السلام) در چندين حديث خبر داده كه: قائم ومهدى فرزند من است وساحت مقدس امام وپيغمبر هم از دروغ وخطا منزه مى باشد.

از باب نمونه:


محمد بن عثمان از پدرش نقل كرده كه مى گفت: خدمت امام حسن عسكري(عليه السلام) بودم كه از وى سؤال شد، راجع به حديثى كه از پدرانش نقل شده كه تا قيامت زمين از حجت خالى نمى ماند وهركس بميرد درحاليكه امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهليت مرده است. آن حضرت پاسخ داد: آرى اين موضوع، همچون روز روشن وحق است. عرض شد: يابن رسول الله! بعد از شما حجت وامام كيست؟ فرمود: بعد از من فرزندم محمد حجت وامام است وهركس بميرد واو را نشناسد به مرگ جاهليت از دنيا مى رود.آگاه باشيد كه: فرزندم را غيبتى خواهد بود كه جهانيان در آن زمان سرگردان مى شوند،اهل باطل هلاك مى گردند وكسانى كه وقت ظهورش را تعيين كنند دروغ مى گويند. بعد از آنكه مدت غيبتش پايان يافت، نهضت مى كند. گويا پرچمهاى سفيدى را كه در نجف بر سرش در اهتزاز است، مشاهده مى كنم.(2)

د: امام حسن عسكرى (عليه السلام) تولد فرزندش را به چندين نفر بشارت داده است از باب نمونه:
1ــ فضل بن شاذان كه بعد از ولادت حضرت حجت وقبل از وفات امام حسن عسكري(عليه السلام) وفات كرده، در كتاب (غيبت) از محمد بن على بن حمزه نقل كرده كه گفت: از امام حسن عسكرى شنيدم كه مى فرمود: حجت خدا وجانشين من، در شب نيمه شعبان سال(255) درهنگام طلوع فجر ختنه شده به دنيا آمد.(3)

2ــ احمد بن اسحاق مى گفت: از امام حسن عسكرى شنيدم كه مى فرمود: (سپاس خداى را كه مرا از دنيا بيرون نبرد تا جانشينم را به من نشان داد. او از حيث اخلاق وخلقت، شبيه ترين مردم است به رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم). خدا مدتى وى را در حالت غيبت نگهدارى مى كند سپس ظاهرش مى نمايد تا زمين را از عدل وداد پر كند.(4)
3ــ احمد بن حسن بن اسحق قمى روايت نموده كه: وقتى خلف صالح متولد شد نامه اى از امام حسن(عليه السلام) به وسيله احمدبن اسحاق به من رسيد كه با دست مباركش مرقوم فرموده بود: فرزندى برايم متولد شده است. اين موضوع را مخفى بدار، زيرا جزبراى دوستان ونزديكانمان آنرا اظهار نخواهم كرد.(5)

4ــ احمد بن اسحق مى گويد: روزى خدمت امام حسن عسكري(عليه السلام) رسيدم. فرمود: احمد! نسبت به موضوعى كه مردم در آن شك دارند، درچه حال هستى؟ عرض كردم: وقتى نامه شما رسيد كه به تولد فرزندت بشارت داده بودى، تمام ما از زن ومرد وپير وجوان حق برايمان آشكار شد وبدان عقيده مند گشتيم. فرمود: آيا نمى دانيد كه زمين از حجت خالى نمى گردد؟(6)
5ــ ابو جعفر عمرى روايت كرده كه وقتى صاحب الامر متولد شد، امام حسن (عليه السلام) فرمود: ابو عمرو را حاضر كنيد. وقتى حاضر شد فرمود: ده هزار رطل نان وده هزار رطل گوشت خريدارى كن ودر بين بنى هاشم تقسيم كن وفلان عدد گوسفند هم براى فرزندم عقيقه كن.(7)

از مجموع اين احاديث واخبار متواتر، اطمينان حاصل مى شود كه امام حسن (عليه السلام) فرزندى داشته است.


1) الصقر بن ابى دلف قال: سمعت على بن محمد بن على الرضا عليه السلام يقول: ان الامام بعدى الحسن ابنى وبعد الحسن ابنه القائم الذى يملا الارض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً ــ اثبات الهداة ج 6 ص 275.
2) بحار الأنوار ج 51 ص 160.
3) منتخب الاثر چاپ اول ص 320.
4)ب حار الأنوار ج 51 ص 161.
5) اثبات الهداة ج 6 ص 432.
6) منتخب الاثر ص 345.
7) اثبات الهداة ج 6 ص 430.