دشمنان شمابه جان هم ميافتند، سلاح مهدی

دشمنان شما به جان هم ميافتند


موضوع ديگرى كه در حل اشكال آقاى مهندس كمك مى‌كند اين است كه:

از اوضاع عمومى جهان و پيشرفت اختراعات خطرناك و مسابقۀ تسليحاتى شرق و غرب و تنزل اخلاق بشريت، پيش‌بينى مى‌شود كه دول بزرگ بلكه يهود و نصارى، به جان هم خواهند افتاد و با سلاحهاى كشنده، بسيارى از جهانيان را فداى حس خودخواهى و درندگى خويش خواهند كرد. گروهى هم به واسطۀ پيدايش امراض خطرناك جان مى‌دهند.

عبد الملك مى‌گويد: در مجلس حضرت باقر (ع) بلند شدم و بر دو دستم تكيه داده گريستم و عرض كردم: اميدوار بودم زمان قائم را درك كنم در حاليكه قوتى داشته باشم. حضرت فرمود: آيا راضى نيستيد كه دشمنان شما مشغول پيكار باشند و شما در خانه‌هاتان در امان باشيد؟ وقتى قائم ما قيام كرد هريك از شما قوت و توانايى چهل مرد را پيدا مى‌كند، دلهايتان مانند پاره‌هاى آهن مى‌شود كه اگر به كوه‌ها بزنيد آنها را مى‌شكافند و حكومت و خزينه‌دارى جهان، عاقبت از شما خواهد بود(1)

امام صادق (ع) فرمود: پيش از قيام قائم دو مرگ واقع خواهد شد، يكى مرگ سرخ و ديگرى مرگ سفيد. به‌طوريكه از هر هفت نفر پنج نفرشان هلاك مى‌شوند. مرگ سرخ كشته شدن و مرگ سفيد مردن به وسيله طاعون است(2)

زراره مى‌گويد: خدمت امام صادق (ع) عرض كردم: نداى آسمانى حق است؟ فرمود: آرى به خدا سوگند، به‌طوريكه هر قومى آن سخن را با زبان خودشان خواهند شنيد. بعد از آن فرمود: قائم قيام نمى‌كند مگر وقتيكه از هر ده نفر نه نفرشان هلاك گردند(3)

 

جز جنگ چاره‌اى نيست

 

فهيمى: آيا ممكن نيست، به‌طورى زمينه قيام مهدى موعود آماده گردد كه بدون جنگ و خونريزى، دولت خويش را تشكيل دهد؟

هوشيار: بر طبق جريان عادى، وقوع چنين امرى بعيد به نظر مى‌رسد، زيرا هرچه هم‌سطح افكار بشر ترقى كند و افراد صالح و خيرخواه زياد گردند، باز هم افراد ستمگر و خودسر در بين بشر وجود خواهند داشت كه طبعا با حق و دادگرى دشمن بوده با هيچ نيرويى از عناد خويش دست‌بردار نيستند. اينگونه افراد براى دفاع از منافع شخصى خويش در مقابل مهدى موعود قيام خواهند نمود و تا سرحد قدرت كارشكنى و مبارزه مى‌نمايند. براى سركوبى اين جمعيت جز جنگ و خونريزى چاره‌اى نيست. از اين جهت، احاديث اهل بيت، جنگ و خونريزى را حتمى دانسته‌اند.

بشير مى‌گويد: خدمت ابى جعفر (ع) عرض كردم: مردم مى‌گويند وقتى مهدى قيام نمود كارها طبعا برايش روبراه مى‌شود و به اندازۀ شاخ حجامتى هم خونريزى نمى‌شود؟ حضرت فرمود: به خدا قسم چنين نيست، اگر چنين امرى امكان داشت براى رسول خدا صورت مى‌گرفت. در صورتى كه در جهاد با دشمن، دندان رسول خدا خون افتاد و پيشانى مباركش شكست. به خدا قسم! نهضت صاحب الامر هم تمام نمى‌شود مگر اينكه در ميدان جنگ، عرق بريزيم و خونها ريخته شود. سپس دست به پيشانى مباركش ماليد(4)


سلاح مهدى

جلالى: من شنيده‌ام: امام زمان با شمشير و سيف قيام مى‌كند ولى اين موضوع براى من قابل‌قبول نيست زيرا بشر تاكنون صدها نوع مهمات و سلاحهاى جنگى اختراع نموده است، بمب‌هاى آتش‌زاى اتمى و هيدرژنى تهيه كرده كه هريك از آنها براى ويران كردن شعاع چندين كيلومتر كفايت مى‌كند و پيشرفت و ترقى صنعت اسلحه‌سازى خواب خوش را از بشر سلب نموده است. باوجود اين‌همه وسائل جنگى كه بشر در اختيار دارد و در آينده نيز در فن اسلحه‌سازى به ترقياتى نائل خواهد گشت چگونه تصور مى‌شود كه مهدى موعود و سپاهيانش به وسيلۀ شمشير بجنگند و پيروز گردند؟ !

هوشيار: موضوع خروج مهدى موعود، با شمشير و سيف، در احاديث منصوص است از باب نمونه:

امام محمد باقر (ع) فرمود: مهدى از اين جهت با جدش محمد شباهت دارد كه با شمشير قيام مى‌كند و ستمكاران و گمراه‌كنندگان و دشمنان خدا و رسول را به قتل مى‌رساند. با شمشير و ترس، نصرت مى‌يابد و هيچ‌يك از پرچمهايش شكست‌خورده برنمى‌گردد(5)

ليكن خروج با سيف كنايه از جنگ است. يعنى جنگ و خونريزى جزء برنامۀ رسمى مهدى موعود است. مأمور است دين اسلام را عالمگير كند و جلو تعديات و بيدادگرى را بگيرد گرچه با جنگ و توسل به شمشير باشد. برخلاف سيره ورويهء پدران بزرگوارش كه چنين مأموريت حادى نداشتند وبه پند واندرز اكتفا مى نمودند. بنابراين، مقصود ازخروج با سيف، اين نيست كه سلاحهاى جنگى او منحصربه شمشير است واز استعمال هرگونه سلاح ديگرى خوددارى مى كند بلكه ممكن است آنجناب هم از سلاحهاى جنگى روز استفاده نمايد بلكه امكان دارد سلاحهاى ديگرى را اختراع كند كه برتمام  وسائل جنگى آنروز غالب گردد.

حقيقت مطلب اين است كه ما ازحوادث وپيش آمدهاى آيندهء جهان بى اطلاعيم واز سرنوشت انسانيت وصنايع به طور دقيق خبرنداريم بدينجهت هم حق نداريم بدون مدرك، آينده را برطبق گذشته قياس كنيم. ما نمى دانيم درآينده، كدام كشور وملتى در صنايع وعلوم وتمدن وقدرت برسايرين برترى وتفوق پيدا خواهد كرد. شايد درآينده، ملل متفرق اسلامى از خواب غفلت بيدار شوند، اختلافات جزئى را كنار بگذارند وهمه شان برادروار، زير پرچم نيرومند توحيد گردآيند. علوم ودستورات متين قرآن رابرنامهء عملى خويش قرار دهند وبرنامه هاى اصلاحى اسلام را به مرحلهء اجرا درآورند. ازثروتهاى خدادادى خويش بهره بردارى نمايند. ازحالت سستى وانزوا بيرون آيند ودرعلوم وصنايع واخلاق، پيشرو تمدن بشريت گردند. نيروى سركش وافسار گسيختهء شرق وغرب را مهار كنند وزمينهء نهضت وظهور مصلح حقيقى ومهدى موعود را فراهم سازند. پس آنجناب ظاهر شود وبه واسطهء نيروى مقتدرى كه دراختيار دارد ونصرت وتأييدات خداوندى وقدرت خارق العاده مقام ولايت، حكومتهاى سركش وستمكار را سرنگون سازد وحكومت توحيد وعدالت را در سرتاسر جهان تشكيل دهد. درآنهنگام، دانشمندان ومخترعين جهان كه به چشم خود مشاهده مى كنند كه نتيجهء زحمات وكوششهاى جان فرساى آنان كه بايد درراه صلح وصفا وبهتر ساختن زندگى تودهء مردم مصرف شود، درراه استعمار وبدام انداختن مردم به كار مى رود وازاين موضوع رنج مى برند ولى چاره اى نمى يابند، بدون شك نداى عدالت خواهى مهدى اسلام را اجابت مى كنند ودرراه پيشبرد هدفش كوشش مى نمايند.

ما چه مى دانيم شايد درآينده بشرازجهالت وعناد وعصبيت وخودسرى دست بردارد وتوليد واختراع  سلاحهاى هسته اى واتمى را ممنوع سازد وبودجه هاى سنگين نظامى را درراه توسعه فرهنگ عمومى وامورعمرانى ورفاه بشر به مصرف برساند.

 

 ١ ) عبد الملك بن اعين قال: قمت من عند ابى جعفر عليه السلام فاعتمدت على يدى فبكيت و قلت: كنت ارجوان ادرك هذا الامر و بى قوة فقال: اما ترضون ان اعدائكم يقتل بعضهم بعضا و انتم آمنون فى بيوتكم انه لو كان ذالك اعطى الرجل منكم قوة اربعين رجلا و جعل قلوبكم كزبر الحديد لو قذفتم بها الجبال فلقتها؛ و انتم قوام الارض و خزانها-بحار الانوار ج  ۵٢  ص  ٣٣۵ .
 ٢ ) اثبات الهداة ج  ٧  ص  ۴٠١ .
 ٣ ) زراة قال قلت لابيعبد اللّه عليه السلام. النداء حق؟ قال: اى و اللّه حتى يسمعه كل قوم بلسانهم. و قال ابو عبد اللّه عليه السلام لا يكون هذا الامر حتى يذهب تسعة اعشار الناس-بحار الانوار ج  ۵٢  ص  ٢۴۴ .
 4) بحار الانوار ج  ۵٢  ص  ٣۵٨ .
5) محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام-فى حديث-قال: و اما شبهه من جده المصطفى (ص) فخر وجه بالسيف و قتله اعداء اللّه و اعداء رسوله و الجبارين و الطواغيت و انه ينصر بالسيف و الرعب و انه لا ترد له راية- بحار الانوار ج  ۵١  ص  ٢١٨ .