اسباب قيام دريك شب فراهم مى شود

علاوه بر اين، از احاديث اهل بيت استفاده مى شود كه هنگام ظهور مهدي(عليه السلام) حوادثى درجهان واقع مى شود كه اسباب پيشرفت وموفقيت آن حضرت را فراهم مى سازد ودرشبى كارهايش اصلاح ومقدمات نهضتش آماده مى شود. از باب نمونه:

عبدالعظيم حسنى نقل مى كند كه حضرت جواد(عليه السلام) در حديثى فرمود: قائم ما همان مهدى است كه در زمان غيبت بايد در انتظارش بود ودرزمان ظهور بايد اطاعتش نمود.او سومين فرزند من مى باشد. به آن خدايى كه محمد را به پيغمبرى مبعوث ومارا به امامت مخصوص داشت سوگند كه: اگر ازعمردنيا بيش از يك روز هم باقى نمانده باشد، خدا آنرا طولانى مى كند تا آنجناب ظاهر شود وزمين را ازعدل وداد پركند،چنانكه از ظلم وستم پرشده است.  خداوند متعال، كارش را دريك شب اصلاح مى كند چنانكه امركليم خود موسى را درشبى اصلاح نمود موسى رفت تا براى همسرش آتش بياورد ليكن با تاج نبوت ورسالت برگشت. سپس امام فرمود: يكى از بهترين اعمال شيعيان انتظار فرج است.(1)

پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:مهدى موعود از ماست،خداوند كارش را در شبى اصلاح مى كند.(2)

حضرت صادق(عليه السلام) فرمود: تولد صاحب الامر از مردم مخفى مى شود تا وقتى ظاهر شد بيعت هيچكس در گردنش نباشد، خداوند متعال، در يك شب كارهايش را اصلاح مى كند.(3)

امام حسين(عليه السلام) فرمود: درنهمين فرزند من سنتى است از يوسف وسنتى از موسى به وقوع خواهد پيوست واوست قائم ما اهل بيت، خداوند متعال كارش را در يك شب اصلاح مى كند.

 

1) اثبات الهداة ج 6 ص 420.
2) كتاب الحاوى للفتاوى تأليف جلال الدين سيوطى ط 3 ج 2 ص 124.
3) قال ابوعبدالله عليه السلام: صاحب هذاالامر تغيب ولادته عن هذا الخلق لئلا يكون فى عنقة بيعة اذا خرج ويصلح الله عزوجل فى ليلة ـ بحار الانوار ج 52 ص 96.