آغاز عقيده به مهدى

دكتر: عقيدۀ به مهدى از چه زمانى داخل محيط اسلامى شد؟ در زمان پيغمبر اسلام هم از مهدى صحبتى بوده يا اينكه پس از رحلت آن حضرت اين عقيده در بين مسلمين شايع گشت؟ بعضى نوشته‌اند: مهديگرى در آغاز اسلام نبوده و از نيمۀ دوم سدۀ يكم در ميان مسلمين پيدا شد، گروهى محمد بن حنفيه را مهدى ناميده، نويدها از نيكى حال اسلام با دست وى به مردمان دادند و چون مرد گفتند نمرده است و در كوه «رضوى» زندگى مى‌كند و روزى بيرون خواهد آمد.

هوشيار: عقيده به مهدى از آغاز اسلام در بين مسلمين شايع بود.

پيغمبر اكرم (ص) نه يك بار بلكه بارها از آن وجود شريف خبر ميداده و گاه و بيگاه از دولت مهدى و علائم و آثار و نام و كنيه‌اش گفتگو مى‌كرده است.

احاديثى كه از پيغمبر اكرم در اين‌باره صادر شده و از طريق شيعه و سنى به ما رسيده، از حد تواتر متجاوز است. از باب نمونه چند حديث را مى‌خوانم:

عبد اللّه بن مسعود از پيغمبر (ص) روايت كرده كه فرمود: دنيا تمام نخواهد شد تا اينكه مردى از اهل بيت من كه مهدى ناميده ميشود بر مردم حكومت كند  ١ .

ابو الحجاف روايت كرده كه پيغمبر (ص) سه مرتبه فرمود: بشارت باد شما را به مهدى. در هنگام پراكندگى مردم و وقوع گرفتارى‌هاى سخت، ظاهر مى‌شود و زمين پر از ظلم و ستم را از عدل و داد پر مى‌كند، دل‌هاى پيروانش را سرشار از عبادت نموده عدلش همه را فرامى‌گيرد  ٢ .

پيغمبر (ص) فرمود: رستاخيز برپا نمى‌شود تا قائم بر حق ما قيام كند.

هنگامى نهضت مى‌كند كه خدا اذنش دهد. پس هركه از وى پيروى كند نجات يابد و هركه تخلف نمايد هلاك گردد. اى بندگان خدا! خدا را در نظر داشته باشيد و هنگاميكه مهدى ظاهر گشت به هرطور ممكن شد بسويش بشتابيد اگرچه بر روى برف حركت نماييد زيرا او خليفۀ خدا و جانشين من است  3 .

پيغمبر (ص) فرمود: هركس قائم فرزندان مرا منكر شود مرا انكار نموده است  4 .

پيغمبر (ص) فرمود: دنيا سپرى نشود تا اينكه مردى از اولاد حسين امور امت مرا در دست گيرد و دنيا را پر از عدل و داد كند چنانكه از ظلم و جور پر شده است  5 .


١ ) . عبد اللّه بن مسعود قال، قال رسول اللّه (ص) : لا يذهب الدنيا حتى يلى امتى رجل من اهل بيتى يقال له المهدى-بحار الانوار چاپ اسلاميه سال  ١٣٨۴  هجرى ج  ۵١  ص  ٧۵ -اثبات الهداة ط  ١  ج  ٧  ص  ٩ 
 ٢ ) . ابو الحجاف قال، قال رسول اللّه (ص) : ابشروا بالمهدى، قالها ثلاثا يخرج على حين اختلاف من الناس و زلزال شديد يملاء الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا. يملاء قلوب عباده عبادة و يسعهم عدله-بحار الانوار ج  ۵١  ص  ٧۴ 
3 ) . قال رسول اللّه (ص) : لا تقوم الساعة حتى يقوم القائم الحق منا و دلك حين يأذن الله عز و جل له، و من تبعه نجا و من تخلف عنه هلك. اللّه اللّه عباد الله! فأتوه و لو على الثلج فانه خليفة اللّه عز و جل و خليفتى-بحار الانوار ج  ۵١  ص  ۶۵ -اثبات الهداة ج  ۶  ص  ٣٨٢ 
 4 ) . قال رسول اللّه (ص) : من انكر القائم من ولدى فقد انكرنى بحار ج  ۵١  ص  ٧٣ 
 5 ) . قال النبى (ص) : لا تذهب الدنيا حتى يقوم بامر امتى رجل من ولد الحسين يملاءها عدلا كما ملئت ظلما و جورا-بحار ج  ۵١  ص  ۶۶