دادگستر جهان

 معرفى اجمالى
«دادگستر جهان» اثر آيت ‏الله ابراهيم امينى، از كتاب‏هاى عمومى در مباحث مهدويت بوده كه به شرح احوال و پاسخ به شبهاتى درباره امام مهدى(عج) پرداخته و به زبان فارسى، در سال  ١٣۴۶ ش نوشته شده است. نويسنده انگيزه خود را از نگارش، رخنه شبهات در اعتقادات جوانان و دانش ‏آموختگان مى ‏داند كه از سوى نويسندگان، پاسخى مناسب و شايسته نگرفته‌‏اند.