Bismillahirrahmanirrahim

Dünyanın üzücü ve karmaşık hali sıcak-soğuk savaşlar, silahlanma yarışması ve korkunç buhranlar günümüzde insanların huzurunu bozmuş, ruhunu yıpratmıştır.

Savaş silahlarının üretim ve çoğaltımı insan neslini yoklukla tehdit etmektedir. Büyük yağmacıların tuğyan ve başına buyrukluğu insanları, hayati ihtiyaçlarından bile mahrum bırakmıştır.

Zayıf sınıfların günden güne artan mahrumiyeti, açlıktan ölen insanların feryadı fakirlik ve işsizliğin korkunç boyutlara varması, uyanık vicdanları perişan etmiştir.

Ahlakı değerlerin unutulması, dine karşı artan rağbetsizlik, ilahi kanunlardan yüzçevirmek, maddecilik, sanayıleşmede makul ölçülerı görmezlikten gelmek ve fuhuş ile şehvetperestliğin yaygınlığı dünyanın aydın ve vicdanı uyanık insanlarını tedirgin etmektedir.

Bu ve benzeri yüzlerce mesele, ileri görüşlü insanları şaşkınlığa düşürmüştür. İnsanlığın çöktüğünü ilan eden tehlike çanlarının sesi dünyanın her yanında duyulmaktadır.

Nitekim kimi düşünürler de insanlığın geleceği hususunda kötümserliğe kapılarak bu sorunların halledilmesinin mümkün olmayacağını ileri sürerler. Bazıları da ileri giderek beşeriyetin terakkisini bütünüyle görmezlikten gelip ilim ve sanatı eleştirmekteler;

halbuki bunlar ilim ve sanatın olumsuz hiçbir etkisinin olmadığını, aksine, bu büyük nimetlerden suistifade eden ve onu doğru yoldan saptırıp fesada bulaştıranların bencil ve isyankâr insanlar olduğunu itiraf etmektedirler. (Bu muhtelif ideolji ve mekteplere bağlı olan düşünürlerin içinde bülunduğu bir çıkmazdır.)