پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

تحقيقاتى در طول عمر

جلسه در حدود یک ماه تعطیل بود، تا اینکه آقاى جلالى با تلفن برادران را خبر کردند وشب شنبه همگى در منزل ایشان حاضر شدند وپس از یک پذیرائى مختصر، رسمیت جلسه اعلام شد.

هوشیار: خوشبختانه آقاى دکتر نفیسى جواب نامه را ارسال داشته اند که ضمن سپاسگزارى از اظهار لطف ایشان از آقاى دکتر خواهش مى کنم عین نامه را قرائت نماید.

دکتر: مانعى ندارد.(جناب آقاى.. نامه سرکار رسید واز اظهار لطفى که نسبت به اینجانب فرموده اید تشکر مى کنم. اما درباره مطالبى که مرقوم فرموده اید، گو اینکه مشاغل اینجانب بسیار زیاد وخسته کننده است، اما از آنجایى که نسبت به مطالعه، مخصوصاً تحقیق در مسائل طبیعی، آفاقى وانفسی، نهایت علاقه را دارم، برخود لازم دانستم که در اوقات فراغت، هرچند کوتاه باشد، سؤالات جنابعالى را پاسخ دهم، امید است مورد قبول علاقه مندان واقع شود.