پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

احاديث اهل بيت عليهم السلام براى عموم مسلمين حجت است

فهیمی: احادیث شما انصافاً مهدى را خوب تعریف وتوصیف نموده اند، متأسفانه اینگونه احادیث براى امثال من که سنى هستم واقوال واعمال ائمه شما را معتبر نمى دانم، ارزش ندارد.

هوشیار: من الآن در صدد نیستم که موضوع ولایت وامامت را براى شما اثبات کنم لیکن مى خواهم موضوع دیگرى را تذکر دهم وآن اینست که: اقوال وگفتار عترت پیغمبر براى عموم مسلمین حجت ومعتبر مى باشد. چه آنان را امام بدانند چه ندانند، زیرا به موجب احادیث کثیره وقطیعه اى که از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) صادر شده وسنى وشیعه در صحت آنها اتفاق دارند، آن حضرت اهل بیت خودش را به عنوان مرجع علمى به مسلمین معرفى نموده اقوال واعمالشان را صحه گذاشته است. از باب نمونه:

پیغمبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: من دو چیز را بین شما مى گذارم که اگر به آنها تمسک جویید هرگز گمراه نمى شوید یکى از آن دو، از دیگرى بزرگ تر است. یکى از آن دو چیز، کتاب خدا است که وسیلهء ارتباط بین زمین وآسمان است. دوم اولاد واهل بیتم مى باشد. این دو امانت تا قیامت از یک دیگر جدا نمى گردند پس مواظب باشید چگونه با آنها رفتار مى نمایید.(1)

این حدیث را شیعه وسنى به عبارات واسناد مختلف در کتب نقل کرده  وبه صحت آن اعتراف دارند. ابن حجر در کتاب (الصواعق المحرقة) نوشته است: این حدیث به طرق واسناد کثیر از نبى اکرم نقل شده ومتجاوز از بیست نفر از اصحاب آن را روایت نموده اند. پیغمبر از بس به قرآن واهل بیتش اهمیت مى داد در چندین مورد واز جمله، حجة الوداع وغدیر خم وبعد از مراجعت از سفر طائف، سفارش آنها را به مسلمین کرده است.

ابوذراز پیغمبر(صلى الله علیه وآله وسلم) روایت کرده که فرمود: مثل اهل بیت من، مثل کشتى نوح است که هرکس سوار شد نجات یافت وهر کس تخلف نمود غرق شد.(2)

پیغمبر (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: هر کس مى خواهد مانند من زندگى کند ومانند من بمیرد ودر بهشت نزد درخت طوبایى که خدا آنرا کاشته است ساکن شود، باید بعد از من على را ولى خود قرار دهد، با دوستانش موالات ودوستى کند وبه امام هاى بعد از من اقتدا نماید، زیرا آنان عترت من هستند که از طینت من آفریده شده واز علم وفهم بهرهء کافى نصیبشان گشته است. واى به حال کسانى که تکذیبشان کنند واحسان به من را دربارهء ایشان قطع نمایند. شفاعت من هرگز نصیب آنان نمى گردد.(3)

پیغمبر (صلى الله علیه وآله وسلم) به علی(علیه السلام) فرمود مثل تو وامام هاى از اولادت مثل کشتى نوح است که هر کس سوارشد. نجات یافت وهرکس تخلف نمود غرق شد. مثل شما مثل ستارگانست که هر وقت ستاره اى غروب کرد ستاره دیگر طلوع مى نماید واین وضع تا قیامت ادامه دارد.(4)

جابر بن عبد الله انصارى از پیغمبر(صلى الله علیه وآله وسلم) روایت نموده که فرمود: دو فرزند علی، سید جوانان اهل بهشت وفرزندان من مى باشند. على ودو فرزندش وامام هاى بعد از ایشان، حجتهاى خدا بر بندگانش هستند. آنان در بین امت من درهاى علم ودانش مى باشند. هر کس از ایشان پیروى کند از آتش نجات مى یابد وهر کس بدانها اقتدا نمود به سوى راه راست هدایت شده است. خدا محبت آنها رانصیب کسى نمى کند جز اینکه اهل بهشتش مى گرداند.(5)

على بن ابیطالب(علیه السلام) به مردم فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا مى دانید که رسول خدا در آخرین خطبه خویش فرمود:(اى مردم من کتاب خدا واهل بیتم را در میان شما مى گذارم. به آنها تمسک جویید تا گمراه نشوید، زیرا خداوند دانا به من خبر داده وعهد کرده که آن دو چیز تا قیامت از هم جدا نشوند.

پس عمربن الخطاب غضبناک به پا خاسته عرض کرد: یا رسول الله! این سخن دربارهء تمام اهل بیت تواست؟ پاسخ داد:نه. این حکم دربارهء اوصیاى من است که اولشان على بن ابیطالب برادر ووزیر ووارث وخلیفه من وصاحب اختیار مؤمنین مى باشد. بعد از على فرزندم حسن وبعداز او فرزندم حسین وبعد از او نه نفر ازاولاد حسین اوصیاى من مى باشند که تا قیامت یکى پس از دیگرى خواهند آمد.آنان در زمین، شاهد وحجت بر مردم وخزینه هاى دانش ومعدن هاى حکمت هستند. هرکه از آنها اطاعت نماید از خدا اطاعت نموده است وهر کس نافرمانى آنان را کند با خدا عصیان ورزیده است؟ ــ وقتى کلام على (علیه السلام) به اینجا رسید ــ تمام حاضرین در پاسخ آن حضرت عرض کردند: ما شهادت مى دهیم که رسول خدا چنین فرمود.(6)

از امثال این احادیث که در کتب شیعه وسنى زیاد است، چند مطلب مهم استفاده مى شود:

الف: چنانکه قرآن تا قیامت در بین مردم باقى خواهد ماند، عترت واهل بیت پیغمبر هم تا قیامت باقى خواهند ماند پس این گونه احادیث را مى توان از ادلهء وجود امام غائب شمرد.

ب: مراد از عترت اوصیاى دوازده گانه پیغمبر است.

ج: پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) مسلمین را بعد از خودش در حیرت وبلا تکلیفى رها نکرده است بلکه عترت واهل بیت خودش را مرجع علمى وهدایت قرار داده واقوال واعمالشان را حجت ومعتبر دانسته ودر تمسک به آنها تأکید وسفارش نموده است.

د: امام هرگز از قرآن واحکام آن جدا نمى شودو برنامه اش بسط وترویج احکام قرآن خواهد بود. بنابراین باید به احکام ودستورات قرآن کاملاً عالم باشد، چنانکه قرآن در طریق راهنمایی، مردم را به ضلالت نمى اندازد وهرکس بدان متوسل شد بدون شک رستگار مى شود، همچنین امام هم در طریق هدایت اشتباه وخطا ندارد واگر مردم در اعمال وگفتارشان از وى پیروى نمودند باید بدون تردید به سعادت واقعى نائل شوند. یعنى امام از خطا واشتباه معصوم است.

 

1) قال النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): انى تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدى احدهما اعظم من الاخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتى اهل بیتى. ولن یفترقا حتى یردا على الحوض فانظروا کیف تخلفونى فیهما ــ ذخائر العقبى ط قاهره سال 1356 ص 16.الصواعق المحرقة ص 147.الفصول المهمة ص 22 البدایة والنهایة ج 5 ص 209. کنزالعمال ط حیدرآباد ص 153 و167. نظم دررالسمطین تألیف محمد بن یوسف ط نجف ص 232. تذکرة خواص الامة تألیف سبط بن جوزى چاپ سال 1285 هجرى ص 182.
2) عن ابى ذرقال، قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): مثل اهل بیتى مثل سفینة نوح من رکبها نجى ومن تخلف عنها غرق ــ الصواعق ص 150 و184، تذکرة خواص الامة ص 182. ذخائر العقبى ص 20 نظم در رالسمطین ص 235.
3) ینابیع المودة ج2 ص 63. اثبات الهداة ج 2 ص 253.
4) ینابیع المودة ج 1 ص 24.
5) ینابیع المودة ج 1 ص 54.
6) جامع احادیث الشیعه ج1مقدمه.