پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

چرا از اول، غيبت كامل واقع نشد؟

با حضور همه برادران جلسه در خانه آقاى دکتر تشکیل شد.

دکتر: غیبت صغرى اصلاً چه فایده اى داشت؟ اگر بنابود امام زمان غائب شود چرا از همان زمان وفات امام حسن عسکری(علیه السلام) غیبت وانقطاع کامل شروع نشد؟

هوشیار: غائب شدن امام ورهبر جمعیت، آنهم زمانى طولانى امریست بس غریب وغیرمأنوس وباور  کردنش براى مردم دشوار است از این جهت، پیغمبر وائمه اطهار علیهم السلام تصمیم گرفتند که: کم کم مردم را با این موضوع آشنا سازند وافکار را براى پذیرش آن آماده نمایند لذا گاه بیگاه از غیبتش خبرداده گرفتاریهاى مردم آن عصر وانکار وسرزنش منکرین وثواب ثبات قدم وانتظار فرج را گوشزد مى نمودند. گاهى هم با رفتارشان عملاً شبیه غیبت را فراهم مى ساختند.

مسعودى در اثبات الوصیة نوشته است: امام هادی(علیه السلام) با مردم کم معاشرت مى کرد وجز با خواص اصحاب با کسى تماس نمى گرفت. وقتى امام حسن عسکرى به جایش نشست در اکثر اوقات از پشت پرده با مردم سخن مى گفت تا شیعیان براى پذیرش غیبت امام دوازدهم مهیا ومانوس گردند.(1)

اگر بعد از رحلت امام حسن عسکری(علیه السلام) غیبت کامل شروع مى شد شاید وجود مقدس امام زمان مورد غفلت واقع شده کم کم فراموش مى گشت. از این جهت، ابتدا غیبت صغرى شروع شد تا شیعیان در آن ایام، به وسیله نواب با امام خود تماس گرفته علائم وکراماتى را مشاهده نمایند وایمانشان کامل گردد.اما هنگامى که افکار مساعد گشت وآمادگى بیشترى پیدا شد غیبت کبرى شروع گردید.

 

کبرى حدى دارد؟

مهندس: آیا براى غیبت کبرى حدى تعیین شده است؟

هوشیارِ : حدى معین نشده لیکن احادیث دلالت مى کنند که مدتش به قدرى طولانى مى شود که گروهى به شک مى افتند.از باب نمونه:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) دربارهء حضرت قائم فرمود: غیبتش به قدرى طولانى مى شود که شخص جاهل مى گوید: خدا به اهل بیت پیغمبر احتیاجى ندارد..(2)

حضرت سجاد(علیه السلام) فرمود: یکى از خصائص نوح در قائم وقوع خواهد یافت وآن طول عمرش مى باشد.(3)

(1) اثبات الوصیة ص 206.
(2) اثبات الهداة ج 6ص 393.
(3) قال على بن الحسین علیه السلام فى القائم سنة من نوح وهو طول العمرــ بحارج51ص217.