پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

آغاز عقيده به مهدى

دکتر: عقیدۀ به مهدى از چه زمانى داخل محیط اسلامى شد؟ در زمان پیغمبر اسلام هم از مهدى صحبتى بوده یا اینکه پس از رحلت آن حضرت این عقیده در بین مسلمین شایع گشت؟ بعضى نوشته‌اند: مهدیگرى در آغاز اسلام نبوده و از نیمۀ دوم سدۀ یکم در میان مسلمین پیدا شد، گروهى محمد بن حنفیه را مهدى نامیده، نویدها از نیکى حال اسلام با دست وى به مردمان دادند و چون مرد گفتند نمرده است و در کوه «رضوى» زندگى مى‌کند و روزى بیرون خواهد آمد.

هوشیار: عقیده به مهدى از آغاز اسلام در بین مسلمین شایع بود.

پیغمبر اکرم (ص) نه یک بار بلکه بارها از آن وجود شریف خبر میداده و گاه و بیگاه از دولت مهدى و علائم و آثار و نام و کنیه‌اش گفتگو مى‌کرده است.

احادیثى که از پیغمبر اکرم در این‌باره صادر شده و از طریق شیعه و سنى به ما رسیده، از حد تواتر متجاوز است. از باب نمونه چند حدیث را مى‌خوانم:

عبد اللّه بن مسعود از پیغمبر (ص) روایت کرده که فرمود: دنیا تمام نخواهد شد تا اینکه مردى از اهل بیت من که مهدى نامیده میشود بر مردم حکومت کند  ١ .

ابو الحجاف روایت کرده که پیغمبر (ص) سه مرتبه فرمود: بشارت باد شما را به مهدى. در هنگام پراکندگى مردم و وقوع گرفتارى‌هاى سخت، ظاهر مى‌شود و زمین پر از ظلم و ستم را از عدل و داد پر مى‌کند، دل‌هاى پیروانش را سرشار از عبادت نموده عدلش همه را فرامى‌گیرد  ٢ .

پیغمبر (ص) فرمود: رستاخیز برپا نمى‌شود تا قائم بر حق ما قیام کند.

هنگامى نهضت مى‌کند که خدا اذنش دهد. پس هرکه از وى پیروى کند نجات یابد و هرکه تخلف نماید هلاک گردد. اى بندگان خدا! خدا را در نظر داشته باشید و هنگامیکه مهدى ظاهر گشت به هرطور ممکن شد بسویش بشتابید اگرچه بر روى برف حرکت نمایید زیرا او خلیفۀ خدا و جانشین من است  3 .

پیغمبر (ص) فرمود: هرکس قائم فرزندان مرا منکر شود مرا انکار نموده است  4 .

پیغمبر (ص) فرمود: دنیا سپرى نشود تا اینکه مردى از اولاد حسین امور امت مرا در دست گیرد و دنیا را پر از عدل و داد کند چنانکه از ظلم و جور پر شده است  5 .


١ ) . عبد اللّه بن مسعود قال، قال رسول اللّه (ص) : لا یذهب الدنیا حتى یلى امتى رجل من اهل بیتى یقال له المهدى-بحار الانوار چاپ اسلامیه سال  ١٣٨۴  هجرى ج  ۵١  ص  ٧۵ -اثبات الهداة ط  ١  ج  ٧  ص  ٩ 
 ٢ ) . ابو الحجاف قال، قال رسول اللّه (ص) : ابشروا بالمهدى، قالها ثلاثا یخرج على حین اختلاف من الناس و زلزال شدید یملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. یملاء قلوب عباده عبادة و یسعهم عدله-بحار الانوار ج  ۵١  ص  ٧۴ 
3 ) . قال رسول اللّه (ص) : لا تقوم الساعة حتى یقوم القائم الحق منا و دلک حین یأذن الله عز و جل له، و من تبعه نجا و من تخلف عنه هلک. اللّه اللّه عباد الله! فأتوه و لو على الثلج فانه خلیفة اللّه عز و جل و خلیفتى-بحار الانوار ج  ۵١  ص  ۶۵ -اثبات الهداة ج  ۶  ص  ٣٨٢ 
 4 ) . قال رسول اللّه (ص) : من انکر القائم من ولدى فقد انکرنى بحار ج  ۵١  ص  ٧٣ 
 5 ) . قال النبى (ص) : لا تذهب الدنیا حتى یقوم بامر امتى رجل من ولد الحسین یملاءها عدلا کما ملئت ظلما و جورا-بحار ج  ۵١  ص  ۶۶