پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

احاديث مهدى در كتب سنيان

فهیمى: جناب آقاى هوشیار! رفقا اطلاع دارند ولى لازم است به شما نیز عرض کنم که من سنى‌مذهب هستم و آن خوشبینى که شما به احادیث شیعه دارید ندارم، احتمال مى‌دهم که شیعیان متعصب بعد از اینکه اصل داستان مهدویت را به عللى معتقد شدند، براى تأیید عقیدۀ خودشان احادیثى را جعل کرده به پیغمبر نسبت داده باشند. شاهد احتمال اینکه احادیث مهدى فقط در کتب شما شیعیان ثبت شده و در کتب صحاح ما اثرى از آنها دیده نمى‌شود.

بله، در کتب غیرمعتبر ما چند حدیث راجع به مهدى هست  ١ .

هوشیار: درعین‌حال که خفقان عمومى دوران بنى امیه و بنى عباس و دست‌هاى مقتدر و مرموز سیاست وقت و تعصبات شدید مذهبى اجازه نمى‌داده که اخبار مربوط به ولایت و امامت و اهل بیت (ع) مورد مذاکره واقع شود و در کتابها درج گردد لیکن باز هم کتب اخبار شما از احادیث مربوط به مهدى خالى نیست، اگر خسته نشده‌اید تعدادى از آنها را به‌خوانم؟

مهندس: جناب آقاى هوشیار! به سخنان خود ادامه دهید.

هوشیار: جناب آقاى فهیمى! در کتب صحاح شما ابوابى بنام مهدى منعقد و احادیثى از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است. از باب نمونه:

عبد اللّه از پیغمبر (ص) روایت نموده که فرمود: دنیا سپرى نخواهد شد تا اینکه مردى از اهل بیت من که نامش نام من است بر عرب حکومت کند 2.

ترمذى این حدیث را در صحیح خود نقل نموده سپس مى‌گوید: این حدیث صحیح است و در مورد مهدى، على و ابو سعید و ام سلمه و ابو هریره روایت دارند.

على بن ابیطالب (ع) از پیغمبر روایت کرده که فرمود: اگر از عالم جز روزى باقى نمانده باشد، خدا مردى از اهل بیت مرا خواهد برانگیخت تا دنیا را پر از عدل و داد کند چنانکه از ستم پر شده است  3 .

ام سلمه میگوید از رسول خدا شنیدم که مى‌فرمود: مهدى موعود از عترت من و اولاد فاطمه مى‌باشد  4 .

ابو سعید مى‌گوید: پیغمبر (ص) فرمود: مهدى ما بلند پیشانى و باریک‌بینى است. زمین را پر از عدل و داد مى‌کند چنانکه از ظلم و بیدادگرى پر شده است، مدت هفت سال حکومت مى‌کند  5.

على (ع) از پیغمبر (ص) نقل کرده که فرمود: مهدى موعود از اهل بیت من مى‌باشد. خدا اسباب قیامش را در یک شب فراهم مى‌سازد  6

ابو سعید از رسول خدا روایت نموده که فرمود: زمین از ظلم و بیدادگرى پر مى‌شود سپس مردى از اهل بیت من ظاهر شده هفت سال یا نه سال حکومت مى‌نماید و زمین را از عدل و داد پر مى‌کند 7.

ابو سعید از پیغمبر روایت کرده که فرمود: در آخر الزمان بلاء سختى از جانب سلطان، بر امت من نازل مى‌شود، بلائیکه سخت‌تر از آن شنیده نشده است، به طوریکه زمین فراخ بر آنها تنگ شده پر از جور و ستم مى‌گردد. مؤمنین پناهگاه و دادرسى از ظلم و ستم نمى‌یابند. پس خدا مردى از خانوادۀ مرا مى‌فرستد تا زمین را پر از عدل و داد کند چنانکه از ظلم و ستم پر شده است. ساکنین آسمان و زمین از او راضى خواهند بود. زمین تمام گیاهان خود را برایش مى‌رویاند، و آسمان بارانش را پى‌درپى فرومى‌فرستد. هفت سال یا نه سال در بین مردم زندگى مى‌کند. از جهت خیراتى که خدا بر اهل زمین نازل نموده مردگان آرزوى زندگى دوباره مى‌کنند 8.

از این‌گونه احادیث در کتب شما زیاد است اما گمان مى‌کنم نقل همین مقدار براى اثبات مطلب کافى باشد.

 

 ١ ) . المهدیة فى الاسلام تألیف سعد محمد حسن، ط مصر سال  ١٣٧٣  ص  ۶٩ -مقدمۀ ابن خلدون ط مصر مط محمد ص  ٣١١ .
2 ) . عن عبد اللّه قال، قال رسول اللّه (ص) : لا تذهب الدنیا حتى یملک العرب رجل من اهل بیتى یواطى اسمه اسمى-صحیح ترمذى ج  ٩  باب ما جاء فى المهدى ص  ٧۴ -کتاب ینابیع المودة تألیف شیخ سلیمان ط سال  ١٣٠٨  ج  ٢  ص  ١٨٠  کتاب البیان فى اخبار صاحب الزمان تألیف محمد بن یوسف شافعى ط نجف ص  ۵٧  کتاب نور الابصار ص  ١٧١ -مشکوة المصابیح ص  ٣٧٠ .
 3 ) . على رضى اللّه عنه عن النبى (ص) قال: لو لم یبق من الدهر الایوم واحد لبعث اللّه رجلا من اهل بیتى یملاءها عدلا کما ملئت جورا-صحیح ابى داود ج  ٢  کتاب المهدى ص  ٢٠٧ -البیان ص  ۵٩ -کتاب نور الابصار تألیف شبلنجى ص  ١۵۶ -الصواعق المحرقة تألیف ابن حجر ط قاهره ص  ١۶١ -کتاب فصول المهمة تألیف ابن صباغ ط نجف ص  ٢٧۵ -کتاب اسعاف الراغبین تألیف محمد الصبان.
 4 ) . ام سلمة قالت سمعت رسول اللّه (ص) یقول: المهدى من عترتى من ولد فاطمة-صحیح ابى داود ج  ٢  کتاب المهدى ص  ٢٠٧ . ابو داود در این باب  ١١  حدیث نقل کرده است-صحیح ابن ماجه باب خروج المهدى ج  ٢  ص  ۵١٩ -الصواعق ص  ١۶١ -البیان ص  ۶۴ -مشکوة المصابیح تألیف محمد بن عبد اللّه خطیب ط دهلى ص  ٣٧٠ .
5) . صحیح ابى داود ج 2 کتاب المهدى ص 208-فصول المهمه ص 275-نور الابصار ط مصر ص 170-ینابیع المودة ج 1 ص 161.
 6 ) . صحیح ابن ماجه ج  ٢  باب خروج المهدى ص  ۵١٩ . در این باب  ٧  حدیث ذکر شده است-الصواعق المحرقة ص  ١۶١ 

 7 ) . مسند احمد ج  ٣  ص  ٢٨  در باب مسندات ابى سعید الخدرى احادیثى راجع بمهدى ذکر شده است-ینابیع المودة ج  ٢  ص  ٢٢٧ .
 8 ) . عن ابى سعید قال، قال نبى اللّه (ص) : ینزل بامتى فى آخر الزمان بلاء شدید من سلطانهم، لم یسمع بلاء اشد منه حتى تضیق عنهم الارض الرحبة و حتى یملاء الارض جورا و ظلما، لا یجد المؤمن ملجئا یلتجىء الیه من الظلم. فیبعث اللّه رجلا من عترتى فیملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. یرضى عنه ساکن السماء و ساکن الارض. لا تدخر الارض من بذرها شیئا الا اخرجته و لا السماء من قطرها شیئا الاصبه اللّه علیهم مدرارا. یعیش فیهم سبع سنین او تسع. تتمنى الاحیاء الاموات لما صنع اللّه باهل الارض من خیره البیان ص  ٧٢ -الصواعق المحرقة ص  ١۶١ -ینابیع ج  ٢  ص  ١٧٧ .