پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

آيا امام حسن عسكرى فرزندى داشته؟

شب شنبه دوستان در منزل آقاى مهندس جمع شدند وبا طرح سئوالى از طرف آقاى جلالی، جلسه رسمیت یافت:

جلالى : من شنیده ام که امام حسن عسکری(صلى الله علیه وآله وسلم) اصلاً فرزندى نداشته است؟
هوشیار : از چند راه مى توان اثبات کرد که امام حسن عسکرى (علیه السلام) داراى فرزند بوده است.

الف : در احادیث زیادى که از پیغمبر اکرم وائمه اطهارعلیهم السلام صادر شده است تصریح شده که: ازحسن بن على بن محمد فرزندى به وجود خواهد آمد که پس از غیبت طولانى براى اصلاح عالم قیام مى نماید وزمین را پر از عدل وداد مى کند. این موضوع با تعبیرات مختلف در روایات وارد شده است مثلاً: مهدى نهمین اولاد حسین است. مهدى ششم از اولاد حضرت صادق است. مهدى پنجم از اولاد موسى بن جعفر است. مهدى چهارمین فرزند على بن موسى الرضا است. مهدى سومین فرزند امام محمد تقى است.
ب: در احادیث زیادى تصریح شده که: مهدى موعود فرزند امام یازدهم حسن عسکری(علیه السلام) مى باشداز باب نمونه:

صقر مى گوید: ازعلى بن محمد(علیه السلام) شنیدم که فرمود: امام بعد از من فرزندم حسن است. بعد از حسن فرزندش هما ن قائمى است که زمین را پرازعدل وداد مى کند چنانکه از ظلم وستم پرشده است.(1)
ج: امام حسن عسکری(علیه السلام) در چندین حدیث خبر داده که: قائم ومهدى فرزند من است وساحت مقدس امام وپیغمبر هم از دروغ وخطا منزه مى باشد.

از باب نمونه:


محمد بن عثمان از پدرش نقل کرده که مى گفت: خدمت امام حسن عسکری(علیه السلام) بودم که از وى سؤال شد، راجع به حدیثى که از پدرانش نقل شده که تا قیامت زمین از حجت خالى نمى ماند وهرکس بمیرد درحالیکه امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. آن حضرت پاسخ داد: آرى این موضوع، همچون روز روشن وحق است. عرض شد: یابن رسول الله! بعد از شما حجت وامام کیست؟ فرمود: بعد از من فرزندم محمد حجت وامام است وهرکس بمیرد واو را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا مى رود.آگاه باشید که: فرزندم را غیبتى خواهد بود که جهانیان در آن زمان سرگردان مى شوند،اهل باطل هلاک مى گردند وکسانى که وقت ظهورش را تعیین کنند دروغ مى گویند. بعد از آنکه مدت غیبتش پایان یافت، نهضت مى کند. گویا پرچمهاى سفیدى را که در نجف بر سرش در اهتزاز است، مشاهده مى کنم.(2)

د: امام حسن عسکرى (علیه السلام) تولد فرزندش را به چندین نفر بشارت داده است از باب نمونه:
1ــ فضل بن شاذان که بعد از ولادت حضرت حجت وقبل از وفات امام حسن عسکری(علیه السلام) وفات کرده، در کتاب (غیبت) از محمد بن على بن حمزه نقل کرده که گفت: از امام حسن عسکرى شنیدم که مى فرمود: حجت خدا وجانشین من، در شب نیمه شعبان سال(255) درهنگام طلوع فجر ختنه شده به دنیا آمد.(3)

2ــ احمد بن اسحاق مى گفت: از امام حسن عسکرى شنیدم که مى فرمود: (سپاس خداى را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا جانشینم را به من نشان داد. او از حیث اخلاق وخلقت، شبیه ترین مردم است به رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم). خدا مدتى وى را در حالت غیبت نگهدارى مى کند سپس ظاهرش مى نماید تا زمین را از عدل وداد پر کند.(4)
3ــ احمد بن حسن بن اسحق قمى روایت نموده که: وقتى خلف صالح متولد شد نامه اى از امام حسن(علیه السلام) به وسیله احمدبن اسحاق به من رسید که با دست مبارکش مرقوم فرموده بود: فرزندى برایم متولد شده است. این موضوع را مخفى بدار، زیرا جزبراى دوستان ونزدیکانمان آنرا اظهار نخواهم کرد.(5)

4ــ احمد بن اسحق مى گوید: روزى خدمت امام حسن عسکری(علیه السلام) رسیدم. فرمود: احمد! نسبت به موضوعى که مردم در آن شک دارند، درچه حال هستى؟ عرض کردم: وقتى نامه شما رسید که به تولد فرزندت بشارت داده بودى، تمام ما از زن ومرد وپیر وجوان حق برایمان آشکار شد وبدان عقیده مند گشتیم. فرمود: آیا نمى دانید که زمین از حجت خالى نمى گردد؟(6)
5ــ ابو جعفر عمرى روایت کرده که وقتى صاحب الامر متولد شد، امام حسن (علیه السلام) فرمود: ابو عمرو را حاضر کنید. وقتى حاضر شد فرمود: ده هزار رطل نان وده هزار رطل گوشت خریدارى کن ودر بین بنى هاشم تقسیم کن وفلان عدد گوسفند هم براى فرزندم عقیقه کن.(7)

از مجموع این احادیث واخبار متواتر، اطمینان حاصل مى شود که امام حسن (علیه السلام) فرزندى داشته است.


1) الصقر بن ابى دلف قال: سمعت على بن محمد بن على الرضا علیه السلام یقول: ان الامام بعدى الحسن ابنى وبعد الحسن ابنه القائم الذى یملا الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجوراً ــ اثبات الهداة ج 6 ص 275.
2) بحار الأنوار ج 51 ص 160.
3) منتخب الاثر چاپ اول ص 320.
4)ب حار الأنوار ج 51 ص 161.
5) اثبات الهداة ج 6 ص 432.
6) منتخب الاثر ص 345.
7) اثبات الهداة ج 6 ص 430.