پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

وارثان علوم نبوت

جناب آقاى فهیمى شما امامت اولاد رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) را قبول ندارید لیکن به هر حال، اقوال آنان را باید حجت ومعتبر بدانید. چنانکه احادیث صحابه وتابعین را حجت ومعتبر مى دانید، باید احادیثى را هم که بوسیله ذریه وعترت پیغمبر روایت شده حجت بدانید زیرا به فرض اینکه امام نباشد اما حق روایت کردن که از ایشان سلب نشده است.ارزش اقوالشان به طور حتم، از یک راوى معمولى بیشتر است دانشمندان اهل سنت نیز، به مقام علم وقدس وپاکدامنى آنان اعتراف نموده اند.(1)

ائمه بارها مى فرمودند: ما از رأى خودمان چیزى نمى گوییم بلکه وارث علوم پیغمبر هستیم، هر چه را بگوییم به واسطه پدرانمان از پیغمبر نقل مى نماییم از باب نمونه:

حضرت صادق(علیه السلام) مى فرمود: حدیث من حدیث پدرم میباشد وحدیث پدرم، حدیث جدم مى باشد وحدیث جدم، حدیث حسین است وحدیث حسین، حدیث حسن است وحدیث حسن، حدیث امیرالمؤمنین است وحدیث امیرالمؤمنین حدیث رسول الله است وحدیث رسول خدا، قول خداست.(2)

جناب آقاى فهیمی! از شما انصاف مى خواهم آیا سخنان حسن وحسین دو جوانان اهل بهشت وعلى بن الحسین با آن مقام تقوى وعبادتش ومحمد بن على وجعفربن محمد با آن مقام علم وپرهیزکارى که داشتند، به اندازه احادیث (ابو هریره) و(سمرة بن جندب) و(کعب الاحبار) هم ارزش ندارد؟!!!

آرى پیغمبر اسلام على واولادش را گنجینه علوم خویش قرار داد واین موضوع اساسى را کراراً به مسلمین گوشزد مى نمود ودر مواقع وجاهاى مناسب،مردم را به سوى ایشان سوق مى داد. متأسفانه مسیر حقیقى اسلام منحرف شد، وجامعه مسلمین از علوم گرانبهاى اهلبیت محروم گشتند، واسباب عقب افتادگى آنان فراهم گشت.

جلالى: من هنوز سئوالات زیادى در ذهنم هست ولى چون وقت گذشته، طرح آنها را براى جلسه بعد مى گذارم.

مهندس: اگر برادران موافق باشند جلسه بعد در منزل ما تشکیل شود وادامه بحث هم براى آنجا بماند.

 

1) اگر در صدد تحقیق باشید مى توانید به کتابهاى ذیل مراجعه نمایید: کتاب مطالب السؤل تألیف محمد بن طلحه، تذکرة خواص الامة، فصول المهمة تألیف ابن صباغ مالکی، کتاب نورالابصار تألیف شبلنجی، الصواعق المحرقة تألیف ابن حجر، تاریخ ابن خلکان. کتاب الصفوة تألیف ابى الفرج،روضة الصفا ج 3، اثبات الوصیة تألیف مسعودی.
2) هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغیره قالوا سمعنا اباعبدالله علیه السلام یقول: حدیثى حدیث ابی، وحدیث ابى حدیث جدی، وحدیث جدى حدیث الحسین، وحدیث الحسین حدیث الحسن، وحدیث الحسن حدیث امیرالمؤمنین وحدیث امیرالمؤمنین حدیث رسول الله، وحدیث رسول الله قول الله ــ کتاب جامع احادیث الشیعه، مقدمهء ج 1.