همسرداری

چنان که شوهرداری بزرگ‌ترین وظیفه یک بانوی خانه‌دار است و اهمیت آن در شریعت اسلام در ردیف جهاد قرار گرفته است، هم چنین همسرداری نیز، بزرگ‌ترین و ارزنده‌ترین عملِ یک مرد همسردار بوده و راز سعادتمندی خانواده می‌باشد.

همسرداری کار آسانی نیست، بلکه رموزی دارد که هر کس اگر کاملًا بدان‌ها آشنا باشد می‌تواند همسرش را مطابق دل‌خواه، به صورت یک بانوی ایده‌آل، بلکه فرشته رحمت در آورد.

مردی که بخواهد واقعاً همسرداری کند باید اخلاق و روحیات همسرش را کاملًا به‌دست آورد، از خواسته‌های درونی و تمایلات نفسانی او آگاه شود و بر طبق آن‌ها برنامه زندگی را مرتب سازد. به‌وسیله اخلاق و رفتار خویش چنان در او نفوذ کند و دلش را به‌دست آورد که به خانه و زندگی دل‌گرم شود و از روی عشق و علاقه، خانه‌داری کند.

همسرداری، کلمه جامع و مبهمی است که به شرح و توضیح نیاز دارد و ما در مباحث آینده آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.