حجاب اسلامی

حجاب اسلامی

 

زن و مرد گرچه در بسیاری از امور، با هم مشترکند، اما امتیازات ویژه‌ای نیز دارند. یکی از امتیازات مهم آنان این است که زن موجودی است ظریف، لطیف، زیبا و محبوب. زن دل‌بر است و مرد دل‌داده. زن جاذب است و مرد مجذوب. مرد دوست‌دار است و زن دوست داشتنی. هنگامی که مردی با زنی ازدواج می‌کند، می‌خواهد همه خوبی‌ها و زیبایی‌های این موجود ظریف را در انحصار خویش ببیند. زنی را دوست دارد که زیبایی‌ها، دل‌بری‌ها و طنازی‌ها، شوخی‌ها و خوش‌مزگی‌ها و همه چیزش را در انحصار شوهرش قرار دهد و از مردان بیگانه جداً دوری کند. مرد بسیار غیور است و نمی‌تواند تحمل کند که مرد بیگانه‌ای به همسرش نگاه کند یا با او درارتباط باشد، بگوید و شوخی کند و بخندد. او این کار را تجاوز به حق مشروع خویش می‌داند. مرد از همسرش انتظار دارد که با رعایت پوشش و حجاب اسلامی و با تقید به ضوابط شرعی و قوانین اخلاقی و با حفظ متانت و حجب و حیای اسلامی، شوهرش را در این خواسته‌مشروع، یاری کند. هر مرد مؤمن و غیوری چنین خواسته‌ای را دارد. اگر همسرش به این وظیفه اسلامی و اجتماعی عمل کرد او نیز با آرامش خاطر زندگی می‌کند و برای تأمین نیازمندی‌های خانواده‌اش تلاش می‌نماید و بر محبتش افزوده می‌شود. همین صفا و محبت سبب می‌شود که او نیز به زنان بیگانه بی‌توجه باشد.

اما اگر مرد ببیند که همسرش تقیّدی به حفظ حجاب و پوشش اسلامی ندارد و زیبایی‌هایش را در معرض دید مردان بیگانه قرار می‌دهد و با آن‌ها نیز در ارتباط و تماس‌است، بسیار ناراحت می‌شود؛ زیرا حق انحصاریِ خویش را از بین رفته و درمعرض دید دیگران می‌بیند و مسئولیت این امر را بر عهده همسرش می‌داند. چنین‌مردی همواره پریشان خاطر و بدبین است و محبت و علاقه‌اش به خانواده تدریجاً کم می‌شود.

بنابراین، صلاح جامعه و بانوان در این است که پوشیده و محجوب باشند و متین و بدون آرایش از منزل خارج شوند و زیبایی‌های خود را در معرض دید همگان قرار ندهند.

رعایت حجاب، وظیفه‌ای اسلامی است.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

به زنان مؤمن بگو: از مردان بیگانه چشم بپوشند. و فروج و اندام خویشتن را از نگاه دیگران محفوظ بدارند و محل زیبایی‌ها و زینت‌های خویش را برای اجانب آشکار نسازند، مگر آن چه را که طبعاً آشکار است (مانند صورت و دست‌ها) و روسری‌های خودشان را بر سینه‌ها بیندازند (تا خوب پوشیده شود) و زینت و جمالشان را جز برای شوهر و پدر و پدرشوهر و پسران خود و پسران شوهر، و برادران و فرزندان برادر و فرزندان خواهر ... آشکار نسازند.[1]

آری، رعایت حجاب و پوشش اسلامی، برای زنان فواید گوناگونی دارد؛ ازجمله:

1. بهتر می‌توانند مقام و منزلت و ارزش وجودی خود را در اجتماع حفظ کنند و خویشتن را از دید بیگانگان نگه دارند.

2. بهتر می‌توانند مراتب وفاداری و علاقه خود را به همسرشان به اثبات رسانند و به آرامش، صفا و گرمی خانواده کمک کنند و از به وجود آمدن بدبینی و اختلاف‌ها و مشاجره‌ها جلوگیری نمایند، و در یک کلام، بهتر می‌توانند دل شوهر را به دست آورند و جایگاه خویش را تثبیت کنند.

3. با رعایت حجاب اسلامی جلو چشم چرانی ها و لذت‌جویی‌های غیر مشروع مردان بیگانه را می‌گیرند و بدین وسیله، از اختلاف‌ها و بدبینی های خانواده‌ها می‌کاهند و به استحکام و ثبات و آرامش آن‌ها کمک می‌کنند.

4. با رعایت پوشش اسلامی، بهترین کمک را به نسل جوان و مردان مجردی که ازدواج برای‌شان امکان ندارد، می‌کنند و از فسادها و انحراف‌ها و ضعف اعصاب جوانان که نتایج سوءاش، در نهایت، به خود بانوان برمی‌گردد، جلوگیری می‌کنند.

5. اگر همه بانوان پوشش اسلامی را کاملًا رعایت کنند، هر مردی که از خانه بیرون می‌رود، همسرش اطمینان دارد که در برابر بد حجابی‌ها و طنّازی‌ها و خودنمایی‌های زنان کوچه و بازار قرار نمی‌گیرد تا دلش را بربایند و از محبت و علاقه‌اش به خانواده خود بکاهند.

آری، اسلام چون از آفرینش ویژه زن آگاه است و او را یک رکن مهم اجتماع می‌داند که در برابر صلاح و فساد جامعه نیز مسئولیت دارد، از او می‌خواهد که در عمل به این مسئولیت بزرگ، فداکاری نماید و با رعایت حجاب اسلامی، از مفاسد و انحراف‌های اجتماعی جلوگیری کند و برای ثبات، آرامش و سعادت ملت خویش بکوشد و بداند که یقیناً در انجام این مسئولیت بزرگ الهی، بهترین پاداش را از خداوند دریافت خواهدکرد.

خانم گرامی! اگر به آرامش و ثبات خانواده و اعتماد و اطمینان همسرت علاقه داری، اگر به مصالح واقعیِ جامعه بانوان می‌اندیشی، اگر به سلامت روانیِ جوانان و جلوگیری از انحراف و لغزش آنان فکر می‌کنی، اگر می‌خواهی بانوان را از معرض چشم‌چرانیِ بیگانگان و فریب دادن و به انحراف کشیدن آنان نجات دهی، و اگر می‌خواهی رضایت خدا را جلب کنی و یک مسلمان مؤمن و فداکار باشی، پوشش اسلامی را همواره رعایت کن. زیبایی‌ها و آرایش خودت را در معرض دید بیگانگان قرار نده، گرچه در خانه و برابر خویشان نزدیک باشد. برادر شوهر، پسر برادر شوهر، شوهر خواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، پسر عمه‌ها و پسر دایی‌ها، همه این‌ها با تو نامحرم هستند و واجب است که حجاب اسلامی را در برابرشان رعایت کنی، گرچه در منزل خودتان یا در مجلس مهمانی باشید. اگر در برابر اینان حجاب را رعایت نکنی، هم مرتکب گناه می‌شوی و هم شوهرت را قلباً ناراحت می‌کنی.

ممکن است همسرت بر زبان نیاورد، ولی یقین داشته باش که ناراحت می‌شود و به صفا و صمیمیت خانوادگی شما لطمه وارد می‌گردد.

اما در برابر محارم، مانند: پدر، پدر شوهر، برادر، فرزندان برادر و فرزندان خواهر، رعایت حجاب لازم نیست؛ اما تذکر این نکته لازم است که بهتر است با اینان نیز تا حدی حریم قائل شوی و آرایش کرده و با لباس‌هایی که برای شوهرت می‌پوشی، نزد این‌ها ظاهر نشوی، گرچه شرعاً جایز باشد؛ زیرا بیش‌تر مردها حتی در این موارد نیز ناراحت می‌شوند، و حفظ اعتماد و آرامش قلبیِ آنان لازم و مفید است و برای بقا و ثبات و آرامش خانواده سودمند می‌باشد.

 

[1]. نور( 24) آيه 31

* امينى، ابراهيم، همسردارى، 1جلد، بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - قم، چاپ: بيست و نهم، 1389