پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

عضويت در هيئت امناء و هيئت مؤسس دانشگاه امام صادق(ع)

عضویت در هیئت امناء و هیئت مؤسس دانشگاه امام صادق(ع)

این نهاد مهم فرهنگی در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب (2 دی1360) با پیشنهاد آیت‌الله شیخ حسینعلی منتظری و کوشش جمعی از خیرین فرهنگ دوست تأسیس شد، و با تنظیم اساسنامه و آیین‏ نامه‌ی دقیق شروع به کار کرد. شرح حال بیشتر این نهاد از حوصله‌ی این اوراق خارج است.