پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

مقدمه

عظمت رویدادی چون انقلاب اسلامی ایران روشن‌ترین دلیل برای ضرورت ضبط و نشر خاطرات اشخاصی است که از نزدیک شاهد وقایع آن بوده و یا در آن نقش داشته‌اند. بیان این خاطرات آنگاه که به شخصیت‌های مذهبی و سیاسی مؤثر در آن مربوط می‌شود، از سویی مخاطب را با زوایای گوناگون و حوادث تلخ و شیرین و عبرت‌آموز حیات راوی آشنا کرده، پرده از رموز شکست و پیروزی آنان کنار می‌زند، از سوی دیگر موجبات شناخت بیشتر انقلاب اسلامی و ابعاد مغفول آن را فراهم می‌آورد.

مشغله‌های امروز شخصیت‌های مؤثر در انقلاب اسلامی گاه ثبت این خاطرات را با مشکلاتی مواجه می‌سازد که این امر حتی در مواقعی به باقی ماندن انبوهی از خاطرات ناب و مفید در سینه‌ی آنان منجر شده است. اما خوشبختانه بسیاری از این افراد با عنایت به ضرورت این مقوله، در بیان خاطرات و حتی نوشتن آن اهتمام داشته‌اند. آیت‌الله ابراهیم امینی از جمله افرادی است که به‌رغم پذیرش مسئولیت‌های مختلف در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نیز تلاش‌های مستمر علمی، از ثبت خاطرات خویش در تاریخ غفلت نورزیده و خاطرات خود را به رشته‌ی تحریر درآورده است.

خاطرات ایشان از دوران کودکی و جوانی و تحصیل در قم و اصفهان، در کنار نکات خواندنی از احوال شخصی، نگاشته‌ای موجز و مفید در معرفی اوضاع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران در مقطع مورد بحث می‌باشد.

آیت‌الله امینی در دوران جوانی با امام خمینی (ره) آشنا و شیفته‌ی مراتب معنوی، سجایای اخلاقی و ویژگی‌های تدریس وی شد. حضور فعال راوی در عرصه‌های نهضت اسلامی موجب غنای این بخش از خودنوشت و بازگویی ابعاد ظریفی از آن شده است. همین امر در مقطع پس از انقلاب اسلامی نیز نمود یافته و مأموریت‌ها و مناصب گوناگون، آیت‌الله امینی را از نزدیک ناظر جریانات و وقایع حساس و گاه مبهم در این مقطع قرار داده است. همچنین فعالیت‌های تبلیغی ایشان و به ویژه سفرهای تبلیغی به کشورهای مختلف جهان، خاطراتی تلخ و شیرین و متفاوت را برای نویسنده به همراه داشته که بخشی از کتاب را به خود اختصاص داده است.

در بخش ضمایم کتاب، گزیده‌ای از تصاویر و اسناد مربوط به حیات سیاسی و فرهنگی آیت‌الله امینی منتشر شده است که خواننده‌ی کتاب و به ویژه پژوهشگران حوزه‌ی انقلاب اسلامی را در همراهی با سیر فعالیت‌های راوی یاری می‌دهد.

در پایان لازم است از آیت‌الله امینی که با وجود مشغله‌های علمی و اجرایی به نگارش خاطرات خود پرداخته و آن را در اختیار مرکز اسناد انقلاب اسلامی قرار دادند قدردانی شود. همچنین از جناب آقای دکتر شجاعیان مسئول محترم مرکز قم، آقای محمدعلی صدر شیرازی معاون تاریخ شفاهی و اسناد آن مرکز و نیز مؤسسه‌ی فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی که در چاپ و نشر این اثر نقش داشته‌اند تقدیر می‌شود.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی