پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

نامه‌­ي امام به يكي از فقها

نامه‌­ی امام به یکی از فقها

ایشان در همین رابطه به یکی از فضلای حوزه چنین نوشت: «لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنابر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست. و «رهان» در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ‏های سابق به کار گرفته می‏شده است. و امروز هم تنها در همان موارد است. و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان می‏توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‏های کذایی جنگل‏ها را از بین ببرند و آن چه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‏ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ­کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدی که در خیابان کشی‏ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردد. و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحرا زندگی کنند. 2/7/1367.»[1]

 

[1]. صحیفه امام، ج2، ص150