پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

پوشيدن لباس روحانيت

پوشیدن لباس روحانیت

من دیر لباس روحانیت پوشیدم. زمانی لباس پوشیدم که در حدود دو سال درس خارج خوانده بودم. علت آن را درست به یاد ندارم، شاید خجالت بوده، یا اینکه تهیه‌ی لباس روحانیت هزینه‌ی بیشتری داشته که تأمین آن برایم دشوار بوده است، ولی به‌هرحال بهتر بود زودتر و زمانی که رسائل و مکاسب می‏خواندم معمم می‏شدم. درست است که پوشیدن لباس محدودیت‏هایی را به‌وجود می‏آورد ولی منافعی را هم دربر دارد. از جمله اینکه تکلیف انسان روشن می‏شود و خود را برای آینده آماده می‌سازد. یکی از آثار دیر لباس پوشیدن این بود که دیر هم به فکر تبلیغ و منبر افتادم.