پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

پند امام

پند امام

برای انجام کاری به ملاقات امام رفتم. پس از انجام کار عرض کردم: «به من پندی بدهید». امام دستش را تکان داد و فرمود: «شما که؟» عرض کردم: «آقا مرا موعظه کنید که بدان نیاز دارم». فرمود: «قبل از اینکه مثل من شوید، به فکر خودتان باشید». عرض کردم: «سن من هم بالا رفته و جوان نیستم». فرمود: «باز هم تا به سن من نرسید وضع مرا درک نمی‌کنید به فکر آینده‌ی خودتان باشید».