پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خاطرات آیت الله ابراهیم امینی

خاطرات آیت الله ابراهیم امینی

عنوان و نام پدیدآور:   خاطرات آیت‌الله ابراهیم امینی./ تألیف: ابراهیم حاج امینی نجف‌آبادی

مشخصات نشر:   تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1392.

مشخصات ظاهری:  440 ص.

فروست:  مؤسسه‌ی فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ 851. خاطرات؛121.

رده‌بندی کنگره:  1391 3آ 784 الف/3/55 BP
رده‌بندی دیویی: 998/297

شماره کتابشناسی ملی:   3070110