اصناف برزخی‌ها

اصناف برزخی‌ها

برزخی‌ها چند گروه‌اند:

گروه اول کافران و ستم‌کاران هستند که در دنیا به خدا وپیامبر و معاد ایمان نداشته‌اند، خود را آزاد می‌پنداشته و طبق دل‌خواهشان عمل کرده‌اند و از ارتکاب هیچ عمل زشتی روگردان نبوده‌اند. اینان در برزخ زندگی بسیار سختی خواهند داشت و به انواع عذاب‌ها معذب خواهند شد. ولی همه این عذاب‌ها در برابر عذاب‌های دوزخی ناچیز است.

گروه دوم کسانی هستند که به خدا و پیامبر و معاد ایمان داشته‌اند و طبق وظایف دینی خود عمل کرده‌اند واجبات را انجام داده و از محرمات

اجتناب کرده‌اند. اینان در برزخ زندگی خوش و زیبایی دارند و از نمونه‌هایی از نعمت‌های بهشتی برخوردار می‌گردند.

گروه سوم کسانی که به خدا و پیامبر و معاد ایمان دارند و به وظایف دینی خود عمل کرده‌اند ولی گاهی از روی غفلت واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شده‌اند، اما قبل از مرگ واقعاً توبه کرده و گناهان خود را جبران نموده‌اند. اینان نیز دربرزخ عذابی ندارند.

گروه چهارم کسانی که ایمان دارند و به انجام وظایف دینی مقید بوده ولی گه گاه از روی غفلت واجبی را ترک و حرامی را مرتکب شده‌اند، اما بدون توبه و جبران مافات از دنیا رفته‌اند. اینان در برزخ به مقدار گناهانشان کیفر می‌بینند. و بدین وسیله پاک می‌شوند. و در قیامت مشمول شفاعت پیامبراکرم و اولیای معصومین می‌گردند و پس از محاسبه اعمال به بهشت می‌روند.

عمربن یزید می‌گوید: «به امام صادق علیه السلام عرض کردم! شنیده‌ام که شما فرموده‌اید: همه شیعیان و پیروان ما هر چه باشند داخل بهشت خواهند شد؟ فرمود: آری همین‌گونه است. به خدا سوگند همه داخل بهشت خواهند شد.

راوی عرض کرد! فدایت شوم بسیاری از گناهان کبیره هستند؟! فرمود:

اما در قیامت همه شما به وسیله شفاعت پیامبر یا وصیّ او داخل بهشت می‌شوید، ولی ترس من از برزخ شماست. راوی عرض کرد! برزخ چیست؟ فرمود: از هنگام مرگ و دخول در قبر تا قیامت.»[84]

 

* امينى، ابراهيم، معاد در قرآن، 1جلد، بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - قم، چاپ: سوم، 1390.


[84]. همان، ج 6، ص 267: عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي‏عبداللّه عليه السلام: إنّي سمعتُك و أنت تقول:« كلُّ شيعتنا في الجنّة على ما كان فيهم»، قال:« صدقتك، كلّهم واللّه! في الجنّة»، قال قلت:- جعلت فداك- إنّ الذنوب كثيرةً كبائرُ؟ فقال:« أمّا في القيامة فكلّكم في الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع، أو وصيّ النبيّ. و لكنَّي و اللهِ! أتخوّفُ عليكم في البرزخ». قلت: و ما البرزخ؟ قال:« القبر منذحين موتِه إلى يوم القيامة»