مقدمۀ چاپ چهارم

نوشته پیش روی، ترجمۀ کتاب نحن و الحضارة الغربیة تألیف ابوالاعلی مودودی است. این کتاب را در سال 1348 با نام اسلام و تمدن غرب، ترجمه کردم و به همت سازمان «انتشارات نوید» چاپ و منتشر شد و به چاپ سوم هم رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران احساس کردم ادامۀ نشر آن کتاب ضرورتی ندارد، بلکه امکان دارد با مشکلاتی مواجه شویم؛ لذا برای بازچاپِ آن اقدامی نکردم. ولی اخیراً به نظر رسید که بهتر است کتاب را بازخوانی و در محتوای آن بیشتر دقت کنم. پس از مطالعۀ دقیق، به این نتیجه رسیدم که کتاب مذکور، نه ‏تنها با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران تضادی ندارد، بلکه مؤید آن نیز هست.