مكان‏ها

آفريقا، 261
آلمانى، 439
آمريكا، 124، 125
اسكانديناوى، 124، 125، 190
انگلستان، 193
بنگلادش، 261
پاكستان، 261
چين، 261
حبشه، 405
حسينيه ‏ها، 157
حوزه ‏هاى علميه، 160، 412
دانشگاه، 162، 165
دبيرستان، 165
دهات، 157
ژاپن، 261
شوروى، 506
شهرها، 157
صدا و سيما، 156، 158، 159، 162، 165
قهوه‏ خانه ‏ها، 157
كارخانه ‏ها، 157
كتابخانه، 407
كوهستان‏ها، 157
مدرسه، 153، 154، 156، 165، 398
مدينه، 405، 488، 489
مراكز تفريح و بازى، 165
مراكز دينى، 165
مزارع، 157
مساجد، 157
مسجد، 165، 489
مغازه ‏ها، 157
نخلستان، 488
هتل‏ها، 157
هندوستان، 261
يمن، 163