از ولادت تا ازدواج

شخصيت هر كس تا حدود زيادى، به اوضاع خانوادگى و شخصيت و اخلاق پدر و مادر و محيط نشو و نماى او بستگى دارد. پدر و مادرند كه شالوده و اساس شخصيت فرزند را مى ريزند و او را در قالب روحيات و اخلاق خودشان ريخته تحويل جامعه مى دهند، به طوريكه مى توان گفت: هر فرزندى نمونه و آيينه ى تمام نماى شخصيت پدر و مادر و طرز تربيت آنهاست.

در تعريف و توصيف پدر فاطمه عليهاالسلام احتياجى به توضيح و شرح نيست، زيرا شخصيت فوق العاده و عظمت روحى و اخلاق پسنديده و همت عالى و فداكارى و شجاعت پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بر هيچ مسلمان بلكه بر هيچ فرد مطلعى پوشيده نيست. در عظمت آنحضرت همين بس كه خدا درباره اش مى فرمايد: «اى محمد اخلاق تو بزرگ و شگفت آور است» [سوره ى قلم آيه ى 4.] ما اگر بخواهيم وارد تعريف و توصيف اخلاق پدر فاطمه شويم سخن بطول مى انجامد و از مقصد باز مى مانيم.