مي توانم به جهت اينكه گناه نكنم وارد جامعه نشوم؟

پرسش: بسم الله الرحمن الرحيم.مي توانم به جهت اينكه گناه نكنم وارد جامعه نشوم و شغلي اختيار نكنم و ازدواجي نكنم؟
پاسخ: حضرت آیت الله امینی حفظه الله در پاسخ این پرسش چنین فرمودند:
انسان موجودی اجتماعی است و حضور در اجتماع و ایفای نقش سازنده در آن مورد عنایت اسلام است, گوشه گیری و رهبانیت در اسلام نهی شده است وهرکس باید به تناسب استعدادهای خود باری از بارهای اجتماع را به دوش کشیده و شغلی داشته باشد. انجام کار و داشتن شغل در اسلام عبادت محسوب می شود . از طرف دیگر,ازدواج خود باعث جلوگیری از بسیاری از گناهان می گردد و دین انسان را حفظ می نماید.
در نتیجه حضور در اجتماع و مسئولیت پذیری و ازدواج خود عبادت های مهمی تلقی می شوند . اگر انسان با حضور در اجتماع دچار خطا و گناه گردد ارزش بسیار والایی دارد وگرنه ترک اجتماع و عدم روبرو شدن با زمینه های گناه هنر نیست.