توصیه اسلام به سکوت ، نیاز به برقراری رابطه عاطفی و اجتماعی چه می شود؟

پرسش: بسمه تعالی در اسلام بر سکوت تاکید شده اما انسان نیاز به برقراری رابطه عاطفی و اجتماعی با دیگران دارد که از طریق مکالمه حاصل می شود در این صورت صمت چه توجیهی دارد ؟
پاسخ: حضرت آیت الله امینی حفظه الله در پاسخ این پرسش چنین فرمودند:
موضوعی که مورد عنایت اسلام و اولیای الهی است سکوت نیست بلکه کمترصحبت کردن و بجا صحبت کردن است انسان باید از حرف زدن بیهوده خودداری نماید ولی درمواقع ضروری صحبت کردن لازم است . حتی اولیای الهی هم درس و بحث داشته اند و درمواقع ضرورت صحبت می کردند , لکن از زدن حرفهای بیهوده خودداری می نموده اند . صمت باعث توجه انسان به خود و تفکردرآفرینش خود می شود.