مشاغل سنگین برای بانوان مجاز است یا خیر؟

كار كردن از ديدگاه اسلام، نه يك حق، بلكه وظيفه است و مرد و زن، از اين نظكار كردن از ديدگاه اسلام، نه يك حق، بلكه وظيفه است و مرد و زن، از اين نظرتفاوتى ندارند. زن نيز بايد درباره امور اجتماعى اداىِ وظيفه كند و در انتخاب شغل آزاد است. اما با توجه به آفرينش ويژه جسمانى و روانى‏اش اشتغال به هر كارى در شأن و صلاحيت وى و ساير افراد اجتماع نيست. وى موجودى است ظريف، لطيف و زيبا و در اثرهمين لطافت و زيبايى است كه براى مرد جاذبه و نفوذ دارد، لذا در انتخاب شغل بايد بكوشد به زيبايى‏اش لطمه‏اى وارد نسازد. از همين رو، اشتغال به كارهاى سنگين و دشوار و خسته‏كننده به صلاح بانوان نيست، مانند رانندگى ماشين‏هاى سنگين، كارهاى شبانه، كارگرى در معادن، كارگرى ذوب آهن، كارخانه سيمان، كارخانه‏هاى اتومبيل‏سازى، كشاورزى، دامدارى، و امثال آن. اشتغال به اين كارها بيشتر فوق توان بانوان است و
زيبايى و لطافت و جاذبيت آنان را در معرض خطر قرار مى‏دهد، كه نه به نفع بانوان است و نه شوهران‏شان.به همين دليل، اسلام به مردان توصيه مى‏كند كه بانوان را به كارهاى دشوار وادار نسازيد.
اميرالمؤمنين به فرزندش امام حسن عليهماالسلام فرمود:
زن را به انجام كارى كه فوق توان او است، وادار نساز، زيرا اين موضوع براى حالاو مناسب‏تر و قلب او را آرام و جمالش را نيكو نگه مى‏دارد.
تفاوتى ندارند. زن، لطيف و همانند گل است و قهرمان نيست.(1)
________________________________________
1. وسائل الشيعه، ج 20 ص 168: في رسالة أميرالمؤمنين إلى الحسن عليهماالسلام قال:
«لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها؛ فإنّ ذلك أنعم بحالها، و أرخى لبالها، و
أدوم لجمالها؛ فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة».