نقش ازدواج در حفظ عفت و مصونيت از گناه چیست؟

در اثر ازدواج، غريزه جنسى كه يكى از غرايز نيرومند انسانى است در مسير طبيعى خود قرار مى‏گيرد و انسان از انحراف و گناه مصون مى‏ماند. اين غريزه اگر درست هدايت شد و در مسير واقعى و طبيعى قرار گرفت نه تنها زيان بخش نيست، بلكه فوايد فراوانى
هم دارد. ولى اگر وسيله مشروع برايش فراهم نشد ممكن است انسان را از مسير طبيعى خارج سازد و به گناه و انحراف آلوده سازد، و تنها وسيله طبيعى و مشروع ارضاى اين غريزه،ازدواج و تشكيل خانواده است. در صورتى كه انسان ازدواج كرده باشد و وسيله شروع ارضاى غريزه جنسى را در اختيار داشته باشد، بعد از آن با نيروى ايمان مى‏تواند عفت خويش را نگه دارد و دامنش را از زنا، لواط، استمناء و نگاه كردن به
نامحرم محفوظ بدارد. اما براى كسى كه ازدواج نكرده، تسلط بر نفس و كنترل غريزه جنسى بسيار دشوار است. بنابراين، ازدواج را مى‏توان عاملِ مهم حفظ دين معرفى كرد،در احاديث به اين مطلب اشاره شده است.
براى نمونه، از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين سه حديث را مى‏آوريم: «هر كس ازدواج كرد نصف دينش را حفظ كرده است.(1)»
ـ «هركس كه مى‏خواهد پاك و پاكيزه خدا را ملاقات نمايد بايد ازدواج كند.(2)»
ـ «اى گروه جوانان هر يك از شما كه مى‏تواند ازدواج كند، در اين باره اقدام نمايد، زيرا به وسيله ازدواج مى‏توان چشم و دامن را از گناه بازداشت و هركس كه توانايىازدواج را ندارد روزه بگيرد، زيرا روزه از شهوت مى‏كاهد.(3)»

ـ «هركس كه در آغاز جوانى ازدواج كند شيطانى كه مأمور اوست فرياد مى‏زند: واويلا! دو ثلث دينش را از دست بردِ من حفظ كرد و در ثلث ديگر نيز تقوا را رعايت كند.(4)»
___________________________________
1 . وسائل الشيعه ، ج 14، ص 22: «من تزوّج احرز نصف دينه».
2 . همان ، ص 6: «من احبّ ان يلقى اللّه طاهراً مطهّراً فليلقه بزوجة».
3 . مستدرك الوسائل ، ج 2، ص 531: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج فانّه اغضّ للبصر و احسن للفرج و من لم يستطع فليصم فانّ الصوم له وجاء».
4 . همان ، ص 530: «ما من شابّ تزوّج فى حداثة سنّه الاّ عجّ شيطانه، يقول يا ويلاه! عصم هذا منّى ثلثى دينه فليتّقِ اللّه فى الثلث الباقى».