اهمیت تحصیل دانش از منظر اسلام چیست؟

اسلام، دين علم و دانش است. از مسلمانان خواسته كه درتحصيل دانش كوشش و جديت نمايند. اسلام ارزش افراد را به علم و دانش مى داند، فرا گرفتن علم را، يك وظيفه عمومى و بر همه مسلمانان واجب مى شمارد. خدا درقرآن مى فرمايد: آيا گمان مى كنيد كه افراد دانشمند و جاهل يكسانند؟(1).
و مى فرمايد: خدا مقام مؤمنين را بالا مى برد، و دانشمندان را به درجات عالى تر مى رساند(2).
پيغمبر اسلام فرمود: تحصيل دانش برهر مرد و زن مسلمانى واجب است(3).
رسول خدا فرمود: دانشمندترين مردم، كسى است كه از علوم و اطلاعات ديگران استفاده كند و به علم خودش بيفزايد. با ارزش ترين مردم كسانى هستند كه عملشان زيادتر باشد، و بى ارزش ترين مردم كسانى هستند كه از همه بى سوادتر
باشند(4).
على بن ابى طالب (ع) فرمود: هيچ گنجى بهتر از دانش نيست(5).
حضرت صادق (ع) فرمود: من دوست ندارم جوانان شما را جز در يكى از دو حال ببينم: بايد يا دانشمند باشند، يا دانشجو. اگر چنين نباشند كوتاهى كرده اند و اگر كوتاهى كنند، عمرشان ضايع مى شود و هركس عمرش را تلف كند، گناهكاراست و داخل دوزخ خواهد
شد(6).
حضرت باقر (ع) فرمود: هركس شب وروز، در طلب دانش باشد، مشمول رحمت خداست(7).
رسول خدا به ابوذرفرمود: يك ساعت در مجلس علم و دانش نشستن، نزدخدا بهتراست از هزار شب عبادت، كه در هر شبى هزار ركعت نماز خوانده شود(8).
_________________________________
(1)زمر(39) آيه 9.
(2)مجادله (58) آيه 11.
(3)بحارالانوار، ج1، ص177.
(4)همان، ص164.
(5)همان، ص165.
(6)همان، ص170.
(7)همان، ص174.
(8)همان، ص203.