حج 1386

بسم الله الرحمن الرحيم

در اين ايام كه جمعي از برادران و خواهران ، توفيق انجام مراسم حج مي‌يابند تذكراتي را لازم مي‌دانم:

1-‌ حج بيت الله يك سفر روحاني و معنوي است، فلسفه مراسم حج و عمره تمرين بر تداوم ذكر خدا، تزكيه و تهذيب نفس، ترك گناه و تحصیل صفت تقوا، خودسازي و تقرب به خدا مي‌باشد. اين فرصت هاي كوتاه و ارزشمند را غنيمت بشماريد و از فلسفه حج غافل نمانيد. همواره و در همه جا: در حال طواف و سعی بين صفا و مروه ، وقوف به عرفات و مشعر و منا به ياد خدا باشيد، در اصلاح اخلاق و كردار زشت خود بكوشيد، و نفس خود را متحول و دگرگون سازيد، به گونه اي كه وقتي به وطن بازگشتيد همه بدانند واقعاً حاجی شده ايد . چنان كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود از نشانه های حج مقبول اين است كه حاجی از كردار و اخلاق زشت خود دست برداشته و تحول يافته است.

2-‌ شما در اين سفر در منظر ديد حاجیان ساير كشورها هستيد، از جمهوری اسلامی آمده و شيعه اهل بيت هستيد. با رعايت اخلاق و آداب اسلامی، حضور مرتب در نمازهای جماعت بويژه در مسجد الحرام و مسجد پيامبر بر آبروی جمهوری اسلامی ايران و تشيع بيفزاييد.

3-‌ در اين زمانی كه دشمنان به انواع حيله در صدد ايجاد تفرقه بين مسلمانان هستند، حفظ وحدت و اجتناب از تفرقه از اوجب واجبات است. هوشيار باشيد و از هر گفتار و كرداری كه موجب اختلاف می ‌شود جداً اجتناب نماييد كه گناهی است بس بزرگ.

4- به عموم مسلمانان بويژه در فلسطين، عراق، افغانستان مخصوصاً به جوانان دعا كنيد.

قم - ابراهيم امينی - 19/9/86