پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

سيماى مسجد و مسجدهاى راستين

بر اساس آیه 108 سوره توبه: « أَفَمَنْ أَسَّـسَ بُنْیانَهُ عَلَى تَقْوى مِنَ اللّهِ »، منظور از مسجدی که بر پایه تقوا بنا شد، مسجد «قبا» در مدینه است. از این آیه فهمیده می‌شود که یک کانون فعال و مثبت دینی و اجتماعی، کانونی با دو ویژگی است. نخست این‌که شالوده و هدف آن از آغاز پاک باشد؛ یعنی از نخستین روز پایه‌گذاری، بنایش بر پایه تقوا بنا شده باشد، دیگر این‌که حامیان و پاسدارانش، انسان‌های پاک، درست‌کار و با ایمان باشند: « فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ اَنْ یَتَطَهَّرُوا ».[1] از بین رفتن هر یک از این دو ویژگی اساسی، باعث فقدان نتیجه و نرسیدن به مقصود می‌شود.

 

[1]. توبه، آیه 107.