پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

فصل هفتم: نماز جماعت

 

نماز جماعت با شکوه‌ترین عبادت اسلامی است که مسلمانان هر روزه آن را با آداب ساده و آسان، اما با عظمت و وقار، برگزار می‌کنند. صفوف به‌هم فشرده نمازگزاران، تجلی معنوی خاصی است که در خود، پیام‌های عبادی، عرفانی، سیاسی و اجتماعی فراوانی دارد. برای همین است که شرکت در نماز جماعت، مستحب مؤکد است و بهتر است نمازهای واجب به صورت جماعت و گروهی خوانده شوند.

امام خمینی قدس‌سره نیز با تأکید بر اقامه نماز به صورت جماعت می‌فرماید:

این جماعات در تمام کشورهای مسلمین و در هر شهر و ده و روستا این‌ها یک امور اجتماعی ـ سیاسی است که اهل یک بلد در مساجد، مجتمع شوند و مشکلات خودشان را نسبت به آن بلد، حل بکنند.[1]

 

[1]. امام خمینى، صحیفه امام، ج13، ص275.