دستور تیمم

دستور تیمم

 

در تیمم پنج چیز واجب است:

1. نیت؛

2. کف دو دست را با هم بر روی خاک بزند؛

3. کف هر دو دست را به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می‌روید تا ابروها بکشد؛

4. بعد از آن، کف دست چپ را به تمام پشت دست راست، از مچ تا سر انگشتان بکشد؛

5. کف دست راست را به تمام پشت دست چپ از مچ تا سر انگشتان بکشد.

یادآوری اول: در جایی که استعمال آب برای انسان ضرر دارد، یا دسترسی به آب ندارد، یا وقت نماز تنگ است، باید برای نماز تیمم کند؛

یادآوری دوم: به خاک و ریگ و سنگ و کلوخ می‌شود تیمم کرد؛

یادآوری سوم: اگر به جای غسل تیمم می‌کند، بعد از مسح پیشانی، یک مرتبه دیگر دست‌ها را به زمین بزند و به پشت دست‌ها بکشد.[1]

 

[1]. چون بناى اين كتاب بر اختصار است، مسائل فروع دين فهرست‏وار و به طور خلاصه ذكر شده است. طالبان مى‏توانند به رساله‏هاى عمليه مراجعه نمايند