کتاب‏نامه

کتاب‏نامه

 

1. آمدی، عبدالواحد‏بن‏ محمد تمیمی، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه رسولی‌محلاتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نهم، تهران1386ش.

2. ــــــــــــــــــــــــ ، شرح غررالحکم و دررالکلم، ترجمه محمد خوانساری، تحقیق میرجلال‏ الدین حسین ارموی، چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تهران1373ش.

3. آملی ‏لاریجانی، صادق، آموزگار جدید، مجموعه مقالات بزرگداشت آیةالله آقامیرزا هاشم آملی، قم1387ش.

4. ابن ‏ابی ‏الحدید، ابوحامد عبدالحمید، شرح بر نهج‏ البلاغه، دار احیاء التراث العربی، بیروت1418ق.

5. ابن ‏ابی‏ شیبه، ابوبکر عبدالله ‏بن‏ محمد، المصنف فی الأحادیث و الآثار، تحقیق سیدمحمد اللّحام، دارالفکر، طبع اول، بیروت1409ق.

6. ابن ‏شهرآشوب مازندرانی، ابوجعفر محمد‏ بن‏ علی، مناقب آل أبی‏طالب، دارالاضواء، چاپ دوم، بیروت1412ق.

7. احسان‏بخش، صادق، آثار الصادقین، 27 جلد، نشر صادقین، چاپ اول، رشت1375ش.

8. احمدی، علی‌اصغر، عدالت اجتماعی، بوستان کتاب، قم1392ش.

9. امینی [آیةالله]، ابراهیم، جهاد با نفس؛ بزرگ‏ترین جهاد فراموش‌شده، بوستان کتاب، قم1396ش.

10. انصاری، شیخ مرتضی، العدالة، کنگره بزرگداشت دویستمین سال میلاد شیخ انصاری، قم1415ق.

11. بخاری، محمد‏ بن ‏اسماعیل، الصحیح البخاری، دارالفکر، چاپ اول، بیروت1418ق.

12. برازش، علی‏رضا، المعجم المفهرس لالفاظ غررالحکم، امیرکبیر، چاپ اول، تهران1371ش.

13. بروجردی [آیةالله]، حاج ‏آقا حسین طباطبائی، جامع احادیث الشیعة، 24 جلد، به کوشش اسماعیل معزی ملایری، چاپخانه مهر، قم[بی‏تا].

14. بلاذری، عبدالکریم‌بن‌محمدبن‌منصور تمیمی سمعانی، أنساب الأشراف، تحقیق سهیل زکّار، دارالتراث العربی، بیروت1419ق.

15. پیغامی، عادل و همکاران، گفتارهایی در عدالت اجتماعی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران1389ش.

16. تمیمی‏ مغربی، ابوحنیفه النعمان‏ بن‏ محمد، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام، تحقیق آسف علی، دارالمعارف، قاهره1289ق.

17. توکلی، عبدالله، اصول و مبانی مدیریت، انتشارات زمزم هدایت، چاپ اول، قم1383ش.

18. حرّ عاملی، محمد‏ بن‏ الحسن، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت^، چاپ اول، بیروت1413ق.

19. حسینی‏ بهشتی، سیدمحمد [و باهنر و گلزاده]، دست‏آوردهای انقلاب اسلامی ایران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران1369ش.

20. حقّی، محمد، عدالت و رشوه، از دیدگاه اسلام، تنظیم سیدمحمد رادمنش، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم1362ش.

21. حکیمی، محمدرضا، محمد و علی، الحیاة [فارسی]، 12جلد، ترجمه احمد آرام، دلیل ما، چاپ هفتم، قم1385ش.

22. حلی، محمدبن‌احمدبن‌ادریس، المستطرفات السرائر، مؤسسة الامام المهدی(عج)، به کوشش محمدباقر موحد اصفهانی ابطحی، چاپ اول، قم1366ش.

23. خرازی، [آیةالله]، سیدمحسن و همکاران، توازن اسلامی بین دنیا و آخرت، مؤسسه در راه حق، قم1381ش.

24. خمینی[امام]، سیدروح ‏الله الموسوی، تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی+، تبیان44، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران1388ش.

25. ــــــــــــــــــــــــ ، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ع)، چاپ اول، قم1368.

26. ــــــــــــــــــــــــ ، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)‏، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران1371.

27. ــــــــــــــــــــــــ ، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، قم1375ش.

28. دادوئی‏دریکنده، حمیدرضا، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، بوستان کتاب، قم1383ش.

29. دلشادتهرانی، مصطفی، تراز حیات؛ ساختارشناسی عدالت در نهج‏ البلاغه، انتشارات دریا، چاپ اول، تهران1390ش.

30. راغب‏ اصفهانی، ابوالقاسم حسین‌بن‌محمدبن‌فضل، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق سیدمجید الکیلانی، نشر مرتضوی، تهران[بی‏تا].

31. راوندی، فضل‌الله‏ بن‏ علی الحسنی، نوادر راوندی (النوادر)، تصحیح احمد صادقی‌اردستانی، سلمان الفارسی، چاپ اول، قم1376ش.

32. رشاد، علی‏ اکبر و همکاران، دانشنامه امام علی(ع)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران1380ش.

33. رضایی‏ زاده، محمود، مهارت مدیریت خویشتن، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران1385ش.

34. رفیع‏ پور، فرامرز، توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، تهران1387ش.

35. زمانیان، احمد، آموزه ‏های امام علی(ع) درباره کارگزاران دولت اسلامی، انتشارات اسوه، تهران1387ش.

36. سبحانی، [آیةالله] جعفر، تنظیم رضا استادی، الهیات و معارف اسلامی در صدوبیست درس، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، قم1392ش.

37. سیدعلوی، سیدابراهیم، عدل الهی و عدالت بشری در نهج‏ البلاغه، بنیاد نهج‏ البلاغه، چاپ اول، تهران1379ش.

38. شعرانی، [آیةالله] میرزا ابوالحسن‏، نثر طوبی، انتشارات اسلامیه، تهران[بی‏تا].

39. شهید ثانی، زین ‏الدین ‏بن‏ علی عاملی، منیة المرید فی أدب المفید و المستفید، تحقیق رضا مختاری، بوستان کتاب، قم1380ش.

40. شیرازی، سیدمحمد، نفی خشونت در اسلام، مترجم محمدعلی سلطانی، نشر جلال‏ الدین، چاپ اول، قم1393ش.

41. صدر، سیدرضا، راه محمد، بوستان کتاب، قم1389ش.

42. صدوق، ابوجعفر محمدبن‌علی‌بن‌الحسین‌بن‌بابویه قمی، معانی الأخبار، مترجم شاهرودی، دارالکتب الاسلامی، چاپ دوم، تهران1377ش.

43. ــــــــــــــــــــــــ ، عیون أخبار الرضا(ع)، با تصحیح علی‏ اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، تهران1384ش.

44. ــــــــــــــــــــــــ ، من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی ‏اکبر غفاری، قم، دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ دوم، قم1363ش.

45. طباطبائی [علامه] محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم ـ مطبوعاتی اسماعیلیان،قم[بی‏تا].

46. طبرسی، امین ‏الاسلام ابوعلی فضل ‏بن‏ حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، طبع اول، بیروت1415ق.

47. طوسی [شیخ الطائفه]، ابوجعفر محمد ‏بن‏ الحسن، الاستبصار، با تصحیح سیدحسن خراسانی، دارالأضواء، چاپ سوم، بیروت1406ق.

48. ــــــــــــــــــــــــ ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تصحیح علی‏اکبر غفاری، مکتبة الصدوق، چاپ اول، تهران1376ش.

49. العروسی ‏الحویزی، عبدعلی‏ بن‏ جمعه، تفسیر نورالثقلین، تصحیح سیدهاشم رسولی‏ محلاتی، مطبعه حکمت، قم[بی‏تا].

50. عیاشی، ابی‏النصر محمد‏بن‏مسعود ابن‏عیاشی، تفسیر العیاشی، تصحیح سیدهاشم رسولی‏محلاتی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت1431ق.

51. فلسفی، محمدتقی، اخلاق از نظر هم‏زیستی و ارزش‏های انسانی، هیئت نشر معارف اسلامی، تهران1359ش.

52. قمی، حاج‌شیخ‏ عباس، سفینةالبحار و مدینةالحکم و الاثار، مشهد، با مقدمه الهی خراسانی، آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد1378ش.

53. کاشانی، ملافتح‏ الله، تفسیر منهج الصادقین، تصحیح غفاری، چاپ اسلامیه، تهران[بی‏تا].

54. کلانتری، ابراهیم(جمعی از نویسندگان) درآمد: مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 6 جلد، تهران1389ش.

55. کلینی، ابوجعفر محمد‏بن ‏یعقوب، الکافی، تصحیح علی ‏اکبر غفاری، دارالأضواء، چاپ اول، بیروت1405ق.

56. کیخا، نجمه، عدالت اجتماعی در آثار شهید مطهری از مجموعه «چلچراغ حکمت، دفتر سی‏ام»، کانون اندیشه جوان، چاپ اول تهران[بی‏تا].

57. لاریجانی، محمدجواد، تدین، حکومت و توسعه، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ دوم، تهران1386ش.

58. اللیثی الواسطی، کافی‏الدین ابی‏الحسن علی ‏بن‏ محمد، عیون الحکم و المواعظ، تحقیق حسین الحسنی بیرجندی، دارالحدیث، چاپ اول، قم1418ق.

59. متقی‏ هندی، علی‏بن‏حسام‏الدین، کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، مؤسسة الرسالة، بیروت1413ق.

60. مجلسی[علامه]، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار، داراحیاء لتراث العربی، چاپ سوم، بیروت1403ق.

61. محمدی‏ ری‏شهری، محمد، دانش‏نامه امیرالمؤمنین(ع)، ترجمه عبدالهادی مسعودی و همکاران سیدمحمدکاظم و سیدمحمود طباطبائی‏ نژاد، دارالحدیث، چاپ اول، قم1382ش.

62. ــــــــــــــــــــــــ ، دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث، دارالحدیث، تهران1381ش.

63. ــــــــــــــــــــــــ ، موسوعة الامام علی‏ بن‏ ابی‌طالب(ع)، دارالحدیث، 12جلد، ط اول، قم1421ق.

64. ــــــــــــــــــــــــ ، میزان الحکمة‏، با ترجمه فارسی، ترجمه حمیدرضا شیخی، 15 جلد، دارالحدیث، چاپ پنجم، قم1384ش.

65. مختاری، علی، عبادت‏های اجتماعی، مؤسسه بوستان کتاب، قم1392ش.

66. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، تهران1367ش.

67. ــــــــــــــــــــــــ ، عدل الهی، صدرا، چاپ هفتم، تهران1372ش.

68. مظفر، محمدرضا، عقائد الإمامیة، تصحیح محمدجواد طریحی، مؤسسة الامام علی(ع)، چاپ اول، قم1417ق.

69. مقیمی، ابوالقاسم، حقوق حیوانات در اسلام، انتشارات نور السجاد، قم1387ش.

70. مکارم‏ شیرازی [آیةالله] ناصر و همکاران، پیام امام امیرالمؤمنین(ع)، انتشارات امام علی‏ بن‏ ابی‏طالب(ع)، چاپ سوم، قم1390ش.

71. ــــــــــــــــــــــــ ، پیام امام امیرالمؤمنین(ع)، انتشارات امام علی‏بن‏ابی‏طالب، قم1391ش.

72. ــــــــــــــــــــــــ ، مدیریت و فرماندهی در اسلام، انتشارات نسل جوان، قم1391ش.

73. موسایی، میثم، امام خمینی، دولت و اقتصاد، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، قم1386ش.

74. مهدوی‏ دامغانی، محمود، جلوه تاریخ در شرح نهج‏ البلاغه ابن‏ ابی‏ الحدید، نشر نی، چاپ 3‏، تهران1385ش.

75. ناظم ‏زاده، سیداصغر، اصحاب امام علی(ع)، بوستان کتاب، قم1385ش.

76. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح رضا استادی، داراحیاء لتراث العربی، ط7، بیروت1419ق.

77. نجفی، هادی، موسوعة أحادیث أهل البیت(ع)‏، 12جلد، داراحیاء لتراث العربی، چاپ اول، بیروت1423ق.

78. نراقی، مولی محمدمهدی، جامع السعادات با تعلیقات سیدمحمد کلانتر و مقدمه شیخ محمدرضا مظفر، جامعة النجف الدینیه، چاپ دوم، نجف1383ق.

79. ــــــــــــــــــــــــ ، درسنامه اخلاق، ج5، تحریر جامع السعادات، علی مختاری، نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم1382ش.

80. نوری طبرسی، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 18 جلد، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، بیروت1408ق.