آیت الله امینی: شرکت باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن امسال اهمیت ویژه ای دارد

 دعوت آیت الله امینی برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن:


باتوجه به شرایط حساس کشور و منطقه در دهه چهارم انقلاب اسلامی، شرکت باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن امسال  اهمیت ویژه ای دارد. از عموم مردم شریف انتظار میرود در این راهپیمایی شرکت کنند.